MV926K Právnické výpočty

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Danuše Spáčilová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV926K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 024, A. Ptašnik
MV926K/02: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 020, A. Ptašnik
MV926K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Ptašnik
Předpoklady
! MV926Zk Práv.výpočty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/36, pouze zareg.: 0/36
Mateřské obory
Cíle předmětu
V rámci předmětu právnické výpočtu budou studenti schopni: popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace výpočtů v právu;
použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací;
rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci;
vysvětlit právní stránku problému v praxi;
vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi;
Osnova
 • Počítání
 • Počítání času
 • Úroky a úroky z prodlení
 • Souběhy plateb a dluhů
 • Náklady právní pomoci
 • Náhrada nákladů řízení
 • Náklady orgánů
 • Právnické dělení
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠULÁKOVÁ, Martina. Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 26, č. 4, s. 25-30. ISSN 1210-6348.
 • COUFALÍK, Petr. Kritické zhodnocení nálezu ÚS ve věci paušální náhrady hotových výdajů nezastoupenému účastníku. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 21, č. 1, s. 8-9. ISSN 1211-4405. info
 • COUFALÍK, Petr. Několik poznámek k náhradě nákladů řízení v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2015, roč. 26, č. 3, s. 39-43. ISSN 1210-6348. URL info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 139 s. Edice učebnic PrF č. 491. ISBN 978-80-210-5062-4. info
 • HULVA, Tomáš. Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-217-6. info
Výukové metody
Praktická cvičení
Metody hodnocení
Znalosti studentů budou ověřovány teoretickým písemným testem v elektronické podobě, a z diskuse k řešení komplexního praktického příkladu zaměřeného na spojení několika témat kurzu. Diskuse k řešení příkladu může být nahrazena prezentací řešení odborného problému.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška může být písemná i ústní.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 10. 2018 14:53, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému