MV735K Normativní systémy v kyberprostoru

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tibor Skalka (pomocník)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Věra Šilingrová
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 133
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV735K/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 133, R. Polčák
MV735K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Předpoklady
! MV619K Normativní systémy
Ke studiu nejsou žádné specifické předpoklady - předmět může být zapsán studenty práva, humanitních i přírodovědných oborů. Vzhledem k tomu, že podstatná část studijní literatury je v anglickém jazyce, předpokládá se alespoň pasivní znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám normativity kyberprostoru
- porozumět struktuře informační společnosti
- analyzovat a řešit koncepční otázky právní regulace internetu
- analyzovat a řešit základní problémy psychologie kyberprostoru
- chápat náboženskou normativitu kyberprostoru
- chápat roli moderního státu v kyberprostoru
Osnova
  • 1. Úvod vymezení předmětu, pojmů, základní metodologie a klasifikace normativních systémů, metodika ke zpracování seminárních prací 2. Kyberkultura, kyberprostor historie, vývoj 3. Kódování a metoda práva ICT 4. Právo a informační společnost 5. Informace jako objekt práva 6. Regulační struktura kyberprostoru - definiční autority 7. Psychologie kyberprostoru 8. Právní úprava virtuálních světů 9. Právní povaha umělých bytostí 10. Stát v kyberprostoru - definiční problémy 11. Náboženství v kyberprostoru 12.-13. vyhrazené přednášky v rámci konference Cyberspace
Literatura
  • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
kolokviální práce odevzdaná ve formě 3 plnění - 1) zdroje a osnova, 2) koncept, 3) finální verze
Informace učitele


Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.