MV735K Normativní systémy v kyberprostoru

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jakub Vostoupal (pomocník)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV735K/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 18:00–19:40 133, R. Polčák
Předpoklady
! MV619K Normativní systémy
Ke studiu nejsou žádné specifické předpoklady - předmět může být zapsán studenty práva, humanitních i přírodovědných oborů. Vzhledem k tomu, že podstatná část studijní literatury je v anglickém jazyce, předpokládá se alespoň pasivní znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/25, pouze zareg.: 2/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je na abstraktní úrovni vysvětlit a prakticky demonstrovat základní regulatorní koncepty práva informačních technologií.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- understand fundamental issues of normativity of cyberspace
- understand regulatory structure of information society incl. regulatory position of an individual
- analyse and resolve regulatory roles of information society service providers (ISPs)
- analyse and resolve fundamental issues of applicability of law on the internet
- understand the concept of the phenomenon of virtualisation
- practically resolve problems of virtualisation of privacy, property and legal procedures
-practically resolve regulatory consequences of introduction of AI
Osnova
 • Pojem informace v právu a kybernetika jako filozofie života
 • Informační suverenita státu
 • Definiční autority (význam a právní postavení ISP)
 • Informační práva člověka a informační sebeurčení (soukromí a právo komunikovat)
 • Virtualizace státu (on-line řešení sporů a promulgace práva)
 • Virtualizace majetku (digitální jmění, virtuální peníze)
 • Pojem kyberbezpečnosti a kyberobrany (kyberbezpečnost jako ochrana prostředí k realizaci informačních práv člověka a problém vysoce ničivých kyberzbraní)
 • Autonomní technologie (AI) - odpovědnost, kreativita a užití síly
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě úspěšného sepsání kolokviálního testu (eseje). Kolokviální test má 2 části - rozbor obecného konceptu a řešení konkrétní interpretační otázky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MV735K