MV735K Normativní systémy v kyberprostoru

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Abelovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 3. 10. 16:40–18:10 025, Čt 31. 10. 16:40–18:10 025, Čt 14. 11. 16:40–18:10 025, Čt 28. 11. 16:40–18:10 025, Čt 12. 12. 16:40–18:10 025
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV735K/01: Čt 10. 10. 16:40–18:10 025, Čt 21. 11. 16:40–18:10 025, Čt 19. 12. 16:40–18:10 025, R. Polčák
MV735K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Předpoklady
! MV619K Normativní systémy
Ke studiu nejsou žádné specifické předpoklady - předmět může být zapsán studenty práva, humanitních i přírodovědných oborů. Vzhledem k tomu, že podstatná část studijní literatury je v anglickém jazyce, předpokládá se alespoň pasivní znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám normativity kyberprostoru
- porozumět struktuře informační společnosti
- analyzovat a řešit koncepční otázky právní regulace internetu
- analyzovat a řešit základní problémy psychologie kyberprostoru
- chápat náboženskou normativitu kyberprostoru
- chápat roli moderního státu v kyberprostoru
Osnova
  • 1. Úvod vymezení předmětu, pojmů, základní metodologie a klasifikace normativních systémů, metodika ke zpracování seminárních prací 2. Kyberkultura, kyberprostor historie, vývoj 3. Kódování a metoda práva ICT 4. Právo a informační společnost 5. Informace jako objekt práva 6. Regulační struktura kyberprostoru - definiční autority 7. Psychologie kyberprostoru 8. Právní úprava virtuálních světů 9. Právní povaha umělých bytostí 10. Stát v kyberprostoru - definiční problémy 11. Náboženství v kyberprostoru 12.-13. vyhrazené přednášky v rámci konference Cyberspace
Literatura
  • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
kolokviální práce odevzdaná ve formě 3 plnění - 1) zdroje a osnova, 2) koncept, 3) finální verze
Informace učitele


Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.