MP315K Akademické psaní

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Monika Hanych, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Mgr. Katarína Rusinková (pomocník)
JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP315K/02: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Po 9:35–11:05 257, T. Smejkalová
MP315K/03: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Po 11:10–12:40 257, T. Smejkalová
MP315K/04: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Po 13:30–15:00 259, T. Smejkalová, M. Večeřa
MP315K/05: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Po 15:05–16:35 259, M. Malaník, M. Večeřa
MP315K/06: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Po 16:40–18:10 214, M. Malaník
MP315K/07: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Út 8:00–9:30 160, M. Malaník, M. Večeřa
MP315K/08: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Út 13:30–15:00 302, T. Machalová, T. Smejkalová, M. Večeřa
MP315K/09: Po 3. 10. až Pá 23. 12. St 8:00–9:30 160, M. Malaník
MP315K/10: Po 3. 10. až Pá 23. 12. St 9:35–11:05 316, T. Smejkalová
MP315K/11: Po 3. 10. až Pá 23. 12. St 15:05–16:35 214, T. Machalová, M. Malaník, T. Smejkalová
MP315K/12: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Čt 15:05–16:35 257, L. Hlouch, T. Machalová, J. Valc, M. Večeřa
MP315K/13: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Čt 16:40–18:10 316, L. Hlouch, T. Machalová, J. Valc, M. Večeřa
MP315K/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Machalová
MP315K/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Machalová
Předpoklady
! MP222K Akademické psaní
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 260 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/260, pouze zareg.: 0/260
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: a)tvořit a psát odborný text(seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce), tzn. umět si vybrat téma, vystavět osnovu práce a její strukturu, formulovat hypotézu a výzkumné otázky atd.;
b) uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu;
c) zpracovávat právní případy;
d) aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou, apod.;
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • A) Příprava odborného textu (seminární práce, BP):
 • -volba tématu práce,
 • -formulace základních otázek a hypotéz;
 • -tvorba struktury práce;
 • Etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství;
 • Jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi;
 • B)Techniky a metodika psaní odborného textu:
 • -Styl a techniky psaní; jak psát odborný text? Jak psát krátké a srozumitelné věty?
 • - Vysvětlování a zdůvodňování v právním textu. Techniky tvorby argumentačních vět a zdůvodňování v odborném textu;
 • - Základní metodologická pravidla při zpracování právního textu;
 • - Modely argumentačních technik a strategií: výstavba právního argumentu;
 • C) Zpracování právního případu:
 • -Zpracování právního případu v odborném textu I.; struktura textů rozhodnutí, metody jeho analýzy a zpracování získaných poznatků;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu II.; možnosti a limity zobecnění získaných poznatků z praxe pro účely odborného textu;
Literatura
 • will be added by teacher
Výukové metody
teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
vypracování šest elearningových úkolů a seminární práce na zadané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.