MVD019K Právo obchodních společností v praxi

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (cvičící)
Garance
JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD019K/01: Út 4. 10. 13:30–15:00 038, 15:05–16:35 038, 16:40–18:10 038, 18:15–19:45 038, Út 11. 10. 13:30–15:00 038, 15:05–16:35 038, 16:40–18:10 038, 18:15–19:45 038, Út 15. 11. 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025, 16:40–18:10 025, 18:15–19:45 025, P. Tomšů
Předpoklady
( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I ) && MP506Z Obchodní právo II && MP604Z Obchodní p. III sem
Udělení všech zápočtů z obchodního práva, znalost anglického jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/25, pouze zareg.: 2/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům vedle teoretického i praktický náhled do oblasti práva obchodních společností, konkrétně na akvizice a prodeje společností s ručením omezeným a akciové společnosti, a to zejména s důrazem na: • právní prověrky společností, • strukturování transakcí, • akvizice a prodeje společností a • pracovněprávní aspekty akvizic a prodejů. Vedle teoretické průpravy budou mít studenti možnost se na reálných transakcích seznámit s některými praktickými aspekty transakcí včetně přípravy základní transakční dokumentace. Účastníci tak budou mít možnost využít nejen své dosud nabyté znalosti obchodního práva a ostatních právních oborů, ale i schopnosti praktického a logického uvažování, které jsou pro účely realizace transakcí nezbytné.
Osnova
  • • Úvod do práva obchodních společností • Strukturování transakce, asset deal v. share deal, převod obchodního podílu, převod akcií, závodu • Term sheet, NDA, due diligence • Transakční dokumentace • Pracovněprávní aspekty akvizic • Transakční aspekty mezinárodního práva soukromého.
Literatura
  • • Jan Dědič/Jan Lasák: Právo kapitálových obchodních společností (I. Díl, II. Díl), LINDE 2010
Výukové metody
Přednáška s cvičením na praktických příkladech
Metody hodnocení
• Zpracování praktických zadání • Závěrečné kolokvium
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 05:15, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému