EN

PrF:MVD019K Právo obch.společností v praxi - Informace o předmětu

MVD019K Právo obchodních společností v praxi

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (cvičící)
Mgr Jan Frey (cvičící), JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (zástupce)
Mgr. Veronika Plešková, LL.M. (cvičící), JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (zástupce)
Garance
JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Předpoklady
( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I ) && MP506Z Obchodní právo II && MP604Z Obchodní p. III sem
Udělení všech zápočtů z obchodního práva, znalost anglického jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům vedle teoretického i praktický náhled do oblasti práva obchodních společností, konkrétně na akvizice a prodeje společností s ručením omezeným a akciové společnosti, a to zejména s důrazem na: • právní prověrky společností, • strukturování transakcí, • akvizice a prodeje společností a • pracovněprávní aspekty akvizic a prodejů. Vedle teoretické průpravy budou mít studenti možnost se na reálných transakcích seznámit s některými praktickými aspekty transakcí včetně přípravy základní transakční dokumentace. Účastníci tak budou mít možnost využít nejen své dosud nabyté znalosti obchodního práva a ostatních právních oborů, ale i schopnosti praktického a logického uvažování, které jsou pro účely realizace transakcí nezbytné.
Osnova
  • • Úvod do práva obchodních společností • Strukturování transakce, asset deal v. share deal, převod obchodního podílu, převod akcií, závodu • Term sheet, NDA, due diligence • Transakční dokumentace • Pracovněprávní aspekty akvizic • Transakční aspekty mezinárodního práva soukromého.
Literatura
    doporučená literatura
  • Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s.
  • Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář. Edited by Petr Bříza. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxi, 745. ISBN 9788074005282. info
  • ŠILHÁN, Josef a Jan LASÁK. Zákon o obchodních korporacích. Komentář k § 97-99, § 106, 107, 115, 117. In Jan Lasák, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp, Tomáš Doležil. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 701-807, 107 s. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-537-5. info
  • Zákon o obchodních korporacích : komentář. Edited by Ivana Štenglová. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xiv, 994. ISBN 9788074004803. info
Výukové metody
Přednáška s cvičením na praktických příkladech
Metody hodnocení
• Zpracování praktických zadání • Závěrečné kolokvium
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.