AANAp Základy anatomie a histologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
3/0/0. 45. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit anatomický popis a vztahy jednotlivých orgánů a systémů - pohybového,respiračního,kardiovaskulárního,gastrointestinálního,urogenitálního a nervového,dále bude schopen i objasnit principiální vztahy mezi jejich strukturou a funkcí, které jsou v dalším studiu nezbytné pro pochopení fyziologických , patofyziologických a patologických souvislostí nutných k zvládnutí jak teoretických, tak i praktických klinických znalostí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen podat anatomický popis a vysvětlit vztahy jednotlivých orgánů a systémů (pohybového, respiračního, kardiovaskulárního, gastrointestinálního, urogenitálního a nervového), dále bude schopen objasnit principiální vztahy mezi jejich strukturou a funkcí.
Osnova
 • 1. Úvod do studia anatomie, roviny a směry na těle. Anatomická nomenklatura, tkáně. Základy osteologie.
 • 2. Kosterní systém. Úvod do arthrologie.
 • 3. Spojení kostí. Úvod do myologie.
 • 4. Svalová soustava.
 • 5. Trávicí systém I.
 • 6. Trávicí systém II.
 • 7. Dýchací systém, mediastinum, mechanismus dýchání. Vylučovací soustava.
 • 8. Mužská pohlavní soustava. Ženská pohlavní soustava, Ovariální a děložní cyklus. Svalové dno pánevní.
 • 9. Srdce, Stavba cév. Přehled hlavních tepen.
 • 10. Přehled hlavních žil , Lymfatická soustava.
 • 11. Centrální nervový systém.
 • 12. Periferní nervová soustava, vegetativní nervový systém.
 • 13. Zrakové ústrojí, sluchové a rovnovážné ústrojí
Literatura
 • NAŇKA, Ondřej. Přehled anatomie. Edited by Lubomír Houdek - Miloslava Elišková - Oldřich Eliška. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2009. xi, 416. ISBN 9788024617176. info
 • FIALA, Pavel, Jiří VALENTA a Lada EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2004. 136 s. ISBN 8024608049. info
 • HOLIBKOVÁ, Alžběta a Stanislav LAICHMAN. Přehled anatomie člověka. 3. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. 140 s. ISBN 8024404958. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška z anatomie probíhá formou testu . Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student získat v této části zkoušky minimálně stupeň E. Student musí získat v testu minimálně 9 z 15 možných bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.