ABCHp Biochemie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou mít studenti základní představu o biochemických procesech v lidském těle.
Osnova
  • Vstupní informace. Zacházení s chemickými látkami. Roztoky, výpočty koncentrace, elektrolyty, osmotický tlak. Kyseliny a báze, stupnice pH. Pufry. Pufrační systémy v organismu. Vybrané organické sloučeniny a jejich reakce. Sacharidy - monosacharidy, disacharidy, polysacharidy Mastné kyseliny, triacylglyceroly, složené lipidy. Cholesterol. Žlučové kyseliny, kalcioly. Aminokyseliny, bílkoviny, enzymy. Nukleotidy, nukleové kyseliny. Replikace, transkripce, translace. Přeměny živin. Citrátový cyklus, dýchací řetězec, aerobní fosforylace. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů a cholesterolu. Metabolismus bílkovin a aminokyselin. Nervová buňka. Hormony. Neurotransmitery. Receptory. Biochemie vidění. Biochemie jater. Biochemie svalu a pojivové tkáně. Biochemie ledvin - voda a ionty v organismu, moč. Biochemie krve - hemoglobin, bilirubin, srážení krve.
Literatura
Výukové metody
přednášky, semináře, praktická cvičení
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.