ABCHp Biochemie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
RNDr. Hana Paulová, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Hana Paulová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13. 9. 17:00–18:50 B11/114, Út 20. 9. 17:00–18:50 B11/114, Út 27. 9. 17:00–18:50 B11/114, Út 4. 10. 17:00–18:50 B11/114, Út 11. 10. 17:00–18:50 B11/114, Út 18. 10. 17:00–18:50 B11/114, Út 25. 10. 17:00–18:50 B11/114, Út 1. 11. 17:00–18:50 B11/114, Út 8. 11. 17:00–18:50 B11/114, Út 15. 11. 17:00–18:50 B11/114, Út 22. 11. 17:00–18:50 B11/114, Út 29. 11. 17:00–18:50 B11/114, Út 6. 12. 17:00–18:50 B11/114, Út 13. 12. 17:00–18:50 B11/114, Út 20. 12. 17:00–18:50 B11/114
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na znalosti chemie a biochemie získané na střední škole a poskytnout znalosti nezbytné pro komplexní chápání dalších předmětů. Předmět poskytne ucelený pohled na základní metabolické procesy v lidském těle související s fungováním lidského organismu. Poskytne informace o produkci, ukládání a využití energie v lidském organismu, struktuře a syntéze hlavních molekul, hlavních regulačních mechanismech, které udržují homeostázu. Obeznámí studenty s biochemickou podstatou nejdůležitějších poruch metabolismu a se základy klinicko-biochemických metod při jejich vyšetření, s přihlédnutím k dané studijní specializaci.
Výstupy z učení
Student je po ukončení předmětu schopen:
- rozumět fyzikálně chemickým principům důležitým pro biologické procesy.
- vysvětlit základní principy metabolismu živin, diskutuje principy regulace.
- chápat jak je produkována, využívána a ukládána energie v lidském těle.
- popsat biochemické procesy v základních orgánech (srdce, játra, ledviny sval, nervová tkáň).
- vysvětlit základní principy homeostázy.
- znát účinky hlavních hormonů a principu jejich působení prostřednictvím receptorů.
- popsat složení a funkci hlavních tělních tekutin
- rozumět procesům hemokoagulace.
Osnova
 • Základní pojmy. Roztoky látek, koncentrace. Elektrolyty. Osmotický tlak.Kyseliny a báze. Hodnota pH. Pufry.
 • Biogenní prvky-přehled, význam. Toxické prvky.
 • Biochemicky významné organické sloučeniny.
 • Tenzidy.
 • Sacharidy-vlastnosti, rozdělení, přehled.
 • Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny-vlastnosti, rozdělení, přehled.
 • Enzymy-struktura, mechanismus účinku, názvy, přehled. Enzymy významné v klinické biochemii.
 • Lipidy-vlastnosti, rozdělení, přehled. Steroidy-přehled. Cholesterol, žlučová barviva.
 • Vitamíny.
 • Nukleosidy a nukleotidy, základní typy nukleových kyselin.
 • Replikace, transkripce, translace.
 • Membrány, transport.
 • Metabolismus živin-přehled. Produkce energie v buňce.
 • Trávení a resorpce sacharidů. Metabolismus sacharidů.
 • Bílkoviny v potravě, trávení, resorpce. Metabolismus bílkovin a aminokyselin.
 • Trávení a resorpce lipidů. Lipoproteiny. Metabolismus lipidů. Metabolismus cholesterolu.
 • Metabolismus za různých stavů.
 • Biochemie krve.
 • Odbourání krevního barviva.
 • Hospodaření s vodou a ionty v těle.
 • Acidobazická rovnováha organismu.
 • Biochemické funkce jater, ledvin. Biochemie svalové tkáně. Biochemie pojivové tkáně.
 • Signální molekuly a receptory.
 • Nervová buňka. přenos nervového vzruchu.
 • Biochemie vidění.
Literatura
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hod týdně. Znalosti jsou procvičovány na seminářích a v praktických cvičeních.
Metody hodnocení
Písemná zkouška řešená PC testem na počítačích v počítačové učebně Biochemického ústavu (u 2. opravného termínu v případě neúspěchu u PC testu zkouška pokračuje ústní částí). Otázky jsou zaměřeny na základní pojmy nezbytné pro pochopení dějů v lidském organismu (jednoduché výpočty koncentrací, pH, osmolarity, dále kyseliny, zásady, pufry, vybrané prvky), na tématické okruhy týkající se statické biochemie, buněčného metabolismu a dějů probíhajících v orgánech a tkáních u člověka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/ABCHp