AFYZp Fyziologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Xenie Budínská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Juraj Jakubík (pomocník)
Peter Matejovič (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Mgr. Monika Řezníčková (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 9. 16:00–17:40 B11/334, Po 19. 9. 16:00–17:40 B11/334, Po 26. 9. 16:00–17:40 B11/334, Po 3. 10. 16:00–17:40 B11/334, Po 10. 10. 16:00–17:40 B11/334, Po 17. 10. 16:00–17:40 B11/334, Po 24. 10. 16:00–17:40 B11/334, Po 31. 10. 16:00–17:40 B11/334, Po 7. 11. 16:00–17:40 B11/334, Po 14. 11. 16:00–17:40 B11/334, Po 21. 11. 16:00–17:40 B11/334, Po 28. 11. 16:00–17:40 B11/334, Po 5. 12. 16:00–17:40 B11/334, Po 12. 12. 16:00–17:40 B11/334, Po 19. 12. 16:00–17:40 B11/334
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro své povolání. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Osnova
 • Tkáň (vývoj, obecné charakteristiky, jednotlivé typy).
 • Krev (složení, funkce). Imunitní systém.
 • Srdce (morfologie, funkce, převodní systém srdeční). Srdeční cyklus.
 • Elektrokardiografie. Vyšetřovací metody v kardiologii.
 • Infarkt myokardu, ateroskleróza.
 • Fyziologie krevního oběhu. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů.
 • Respirace ( mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů).
 • Regulace dýchání. Hypoxie.
 • Ledviny (morfologie, funkce jednotlivých oddílů, endokrinní funkce).
 • Protiproudový systém ledvin, funkční zkoušky ledvin.
 • Složení tělesných tekutin, acidobazická rovnováha. Gastrointestinální systém (morfologie, funkce, metabolismus substrátů) Žaludek, duodenum, pankreas, játra (morfologie a funkce) Tenké a tlusté střevo (morfologie a funkce) Výživa člověka Obecné principy regulací (humorální, nervová, imunologická). Žlázy s vnitřní sekrecí Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie Stres, těhotenství, laktace Neuron, morfologie, funkční stavba, mediátory Morfologie a funkce míchy, reflex extero-, proprioceptivní Morfologie a funkce prodloužené míchy, mozečku, bazálních ganglií, mozkové kůry Fyziologie zraku, sluchu Vyšší nervová činnost, učení, paměť, spánek Fyziologie dětského věku a stáří
Literatura
  povinná literatura
 • WILHELM, Zdeněk a A KOLEKTIV. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova universita - Lékařská fakulta, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
  doporučená literatura
 • MOUREK, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024739182. info
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Student si u ústní zkoušky náhodně vybere 3 otázky, které zodpoví po 15 minutové přípravě. Aby student úspěšně složil závěrečnou zkoušku, nesmí být žádná ze tří otázek hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/AFYZp