BFPL031p Psychologie

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 7:00–8:40 KOM 409
Předpoklady
BKFY0121c Fyziologie I-cvič. && BFUL0121c Úvod do fyz. léčby I-cvič. && BKFY0222p Fyziologie II - přednáška
Přednášky jsou pouze v Českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
-Seznámit budoucí odborníky s vývojem člověka a specifiky psychiky handicapovaných pacientů. - Poskytnout vhled do komunikace. Problémy psychosomatických onemovcnění a jejich vliv při práci s pacientem.
Výstupy z učení
Studenti po ukončení předmětu:
- chápe význam znalostí z psychologie pro budoucí praxi.
- rozumí vývoji člověka a jeho zvláštnostem
- umí tyto znalosti uplatnit v každodenní práci s pacienty.
Osnova
 • Psychologie ranného věku. Batolecí ěk. Předškolní věk. Školní věk. Dospívání. Dospělost. Střední věk. Stáří, Pohybový handicap. Poruchy CNS. Smyslový handicap. Menntální retardace. Psychosomatické poruchy. Bolest. Smrt a umírání. Komunikace, spcifická s dětským pacientem. Asertivita.
Literatura
  povinná literatura
 • Smith,E.W.L.(2006).Tělo v psychoterapii.Praha:Portál
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sebe-zkušenostní cvičení, nácvik komunikačních dovedností.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - ústní forma.
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/med/BFPL031p?lang=cs&obdobi=6903
Doporučuje se navštěvovat přednášky. Problematika není jednoduchá a je tedy mmžnost diskuse.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BFPL031p