BRFA011c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 29. 3. 10:00–11:40 A19/231, Po 12. 4. 10:00–11:40 A19/231, Po 19. 4. 10:00–11:40 A19/231, Po 26. 4. 10:00–11:40 A19/231
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Výstupy z učení
- student rozumí hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické - student zná principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, umí počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry - student dokáže rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu - student je schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Osnova
  • - Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. - Informace o léčivech, legislativa. - Farmakokinetické kazuistiky. - Výpočty ve farmakologii. - RTG kontrastní látky, radiofarmaka. - Farmaka při dysfunkci štítné žlázy
Literatura
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na cvičeních vedených učitelem farmakologie. V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do témat uvedených v rozvrhu s následnou diskusí či prací na pc.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou přednášek a cvičení. Udělení zápočtu je podmíněno 100% účastí na cvičeních a úspěšným zodpovězením otázek při práci s kazuistikou na posledním cvičení.
Informace učitele
•• Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070. •• Cvičení jsou povinná. • • Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BRFA011c