BRFA011c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0,5. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Matej Ľupták (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Řiháčková, MBA (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Štark (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 9. 10. 15:00–16:40 A19/231, Po 16. 10. 15:00–16:40 A19/231, Po 23. 10. 15:00–16:40 A19/231, Po 13. 11. 15:00–16:40 A19/231
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Osnova
  • 1. cvičení: Farmakokinetické procesy a parametry. Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva.
  • 2. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, EMA). Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků.
  • 3. cvičení: Využití počítačové techniky ve farmakokinetice. Farmakokinetické kasuistiky, práce v programu MW Pharm. Výpočty ve farmakologii.
  • 4. cvičení): RTG kontrastní látky, radiofarmaka. Zápočtový test. Zápočet. Domluva termínu na zkoušku.
Literatura
    doporučená literatura
  • Vybrané kapitoly z učebnice Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na cvičeních vedených učitelem farmakologie. V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do témat uvedených v rozvrhu s následnou diskusí či prací na pc. Farmakologické výpočty jsou uskutečňovány na počítačích s využitím speciálního farmakokinetického programu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou přednášek a cvičení. Udělení zápočtu je podmíněno 100% účastí na cvičeních a úspěšným napsáním zápočtového testu na posledním cvičení. Kritériem je 60% úspěšnost.
Informace učitele


Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Cvičení jsou povinná.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.