BRFA011c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0,5. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Kostková (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Štark (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 10. 15:00–16:40 A19/231, Po 19. 10. 15:00–16:40 A19/231, Po 26. 10. 15:00–16:40 A19/231, Po 16. 11. 15:00–16:40 A19/231
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Osnova
 • 1. cvičení: Farmakokinetické procesy a parametry. Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva.
 • 2. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, EMA). Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků.
 • 3. cvičení: Využití počítačové techniky ve farmakokinetice. Farmakokinetické kasuistiky, práce v programu MW Pharm. Další výpočty ve farmakologii.
 • 4. cvičení): RTG kontrastní látky, radiofarmaka. Zápočtový test (výpočty ve farmakologii). Zápočet. Domluva termínu na zkoušku.
Literatura
  povinná literatura
 • Vybrané kapitoly z učebnice Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
  neurčeno
 • Barevný atlas farmakologie. Edited by Heinz Lüllmann - Klaus Mohr - Lutz Hein, Translated by Maxmilián Wen. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372 s. ISBN 978-80-247-1672.
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na cvičeních vedených učitelem farmakologie. V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do témat uvedených v rozvrhu s následnou diskusí či prací na pc. Farmakologické výpočty jsou uskutečňovány na počítačích s využitím speciálního farmakokinetického programu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou přednášek a cvičení. Je očekávána domácí příprava studentů na cvičení a jejich aktivní přístup ve výuce. Udělení zápočtu je podmíněno 100% účastí na cvičeních a úspěšným napsáním zápočtového testu na posledním cvičení. Test obsahuje 10 otázek, 5 teoretických z obsahu cvičení s nabídnutými odpověďmi z nichž jedna je správná, a 5 výpočtů ředění roztoků. Kritériem je 60% úspěšnost.
Informace učitele


Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Cvičení jsou povinná.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.