BRFA011c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0,5. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 19. 10. 13:00–14:40 A19/231, Pá 26. 10. 13:00–14:40 A19/231, Pá 2. 11. 13:00–14:40 A19/231, Pá 23. 11. 13:00–14:40 A19/231
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Osnova
 • 1. cvičení (19.10.): Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, Micromedex, EMA). Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků.
 • 2. cvičení (26.10.): Přestup léčiv přes biologické membrány.
 • Farmakokinetické procesy a parametry. Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva.
 • 3. cvičení (2.11.): Využití počítačové techniky ve farmakokinetice. Farmakokinetické kasuistiky, práce v programu MW Pharm. Další výpočty ve farmakologii.
 • 4. cvičení (23.11.): Farmakoterapie nádorových onemocnění. RTG kontrastní látky, radiofarmaka. Zápočtový test. Zápočet.
Literatura
  doporučená literatura
 • Vybrané kapitoly z učebnice Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
  neurčeno
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Barevný atlas farmakologie. Edited by Heinz Lüllmann - Klaus Mohr - Lutz Hein, Translated by Maxmilián Wen. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372 s. ISBN 978-80-247-1672.
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na cvičeních vedených učitelem farmakologie. V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do teoretické přípravy témat uvedených v rozvrhu s následnou diskusí či prácí na pc. Farmakologické výpočty jsou uskutečňovány na počítačích s využitím speciálního farmakokinetického programu.
Metody hodnocení
Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4.

Výuka probíhá jednosemestrálně, formou přednášek a cvičení. Cvičení je ukončeno zápočtem po úspěšném napsání zápočtového testu na posledním cvičení.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, pavilon A19, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 54949 3070.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.