BSPD051p Ošetřovatelství v pediatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 25. 9. 13:00–14:40 A11/228, Út 2. 10. 13:00–14:40 A11/228, Út 9. 10. 13:00–14:40 A11/228, Út 16. 10. 13:00–14:40 A11/228, Út 23. 10. 13:00–14:40 A11/228, Út 30. 10. 13:00–14:40 A11/228, Út 6. 11. 13:00–14:40 A11/228, Út 13. 11. 13:00–14:40 A11/228, Út 20. 11. 13:00–14:40 A11/228, Út 27. 11. 13:00–14:40 A11/228, Út 4. 12. 13:00–14:40 A11/228, Út 11. 12. 13:00–14:40 A11/228, Út 18. 12. 13:00–14:40 A11/228
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe || BSKP021x Klinická propedeutika - praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednášek z pediatrie je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student se seznámí s organizací pediatrické péče. Student se podrobně seznámí s péčí o novorozence a intenzivní péčí o rizikového novorozence. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe.
Výstupy z učení
Student má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku.
Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Osnova
 • Dětské lékařství-historie a význam.
 • Organizace péče o dítě. Prevence v pediatrii.
 • Základy legislativy v péči o dítě,charta práv dítěte.Spolupráce s rodinou nemocného dítěte.
 • Akutně a chronicky nemocné dítě.
 • Růsta vývoj dítěte.Hodnocení psychomotorického vývoje.
 • Hodnocení základních fyziologických funkcí.
 • Výživa. Poruchy výživy. Základy dietologie. Výživa kojenců - přirozená a umělá.
 • Vyšetřovací metody v pediatrii. Základy farmakoterapie v pediatrii.
 • Novorozenec fyziologický, patologický.
 • Nejčastější vrozené vady. Genetické poradenství.
 • Onemocnění všech orgánových systémů se zaměřením na zvláštnosti dětského věku.
 • Akutní stavy v pediatrii.
Literatura
 • - Michálek, J. et al: Pediatrická propedeutika. Nakladatelství MU, Brno, 2008, 159 s., ISBN 978-80-210-4695-5
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
 • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1998. 302 s. ISBN 8070132574. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSPD051p