BSPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Terézia Knejzlíková (pomocník)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Šimon Ondruš (pomocník), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petra Štrocholcová (pomocník), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Adam Fiala (pomocník), prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (zástupce)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Obdržálková (pomocník), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 11:00–12:40 N02230
Předpoklady
( BZKP021p Klin. propedeutika - před. && BZKP021c Klin. propedeutika - cv. ) || ( BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe )
BZKP021p
BZKP021c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o organizaci a významu psychiatrie v ošetřovatelské práci
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách a psychózách
- získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby psychiatrických poruch
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět významu a organizaci psychiatrie v ošetřovatelském procesu
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch a psychotických onemocnění
- navrhnout a realizovat vhodný ošetřovatelský postup pro zklidnění neklidného pacienta
- popsat možné farmakologické i nefarmakologické postupy léčby psychiatrických onemocnění
Osnova
 • Úvod do psychiatrie, historie psychiatrie
 • Klasifikace duševních poruch
 • Nejčastější psychiatrické příznaky
 • Vyšetřovací metody v psychiatrii Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy nálady - afektivní poruchy
 • Pedopsychiatrie
 • Neurotické poruchy - poruchy vyvolané stresem
 • Schizofrenie
 • Organické duševní poruchy
 • Závislosti a jejich problematika
 • Právní otázky v psychiatrii
 • Terapie v psychiatrii
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Teoretické semináře
Kazuistické semináře
Metody hodnocení
Účast na výuce (povolena 1 absence)
Zkouška formou písemného testu (jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek)
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka probíhá v podzimním semestru každé pondělí od 11.00 hodin v posluchárně Psychiatrické kliniky, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.