MFDP081p Příprava diplomové práce - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 13:00–13:50 KOM 409, St 10. 3. 13:00–13:50 KOM 409, St 17. 3. 13:00–13:50 KOM 409, St 24. 3. 13:00–13:50 KOM 409, St 31. 3. 13:00–13:50 KOM 409, St 7. 4. 13:00–13:50 KOM 409, St 14. 4. 13:00–13:50 KOM 409, St 21. 4. 13:00–13:50 KOM 409, St 28. 4. 13:00–13:50 KOM 409, St 5. 5. 13:00–13:50 KOM 409, St 12. 5. 13:00–13:50 KOM 409, St 19. 5. 13:00–13:50 KOM 409, St 26. 5. 13:00–13:50 KOM 409, St 2. 6. 13:00–13:50 KOM 409, St 9. 6. 13:00–13:50 KOM 409
Předpoklady
MFKI074p Kinezioterapie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava diplomové práce v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitaci. Student se seznámí se základy fyzioterapeutických poznatků získaných z ověřených objektivních studií založených na důkazech, s metodologií vědeckých poznatků, s prezentací nových poznatků, možnosti jejich studia a prezentací ve světovém písemnictví. Každý student bude schopen pod vedením vytvořit úvod dosažených poznatků v oblasti řešené problematiky, pod vedením stanovit cíle diplomové práce, popsat metodické postupy řešení dané otázky, shromáždit výsledky na základě vlastní práce; student vypracuje a odevzdá projekt diplomové práce a individuální souhlas.
Osnova
  • Průběh přípravy a témat diplomové práce. Vědecko-výzkumná práce školitelského týmu z Katedry fyzioterapie.
  • Struktura práce: Úvod. Vyšetřované osoby a metodika. Výsledky. Diskuze. Závěry. Souhrn. Seznam použité literatury a pramenů (bibliografické citace).
  • Základní výzkumné metody a jejich použití. Zpracování empirických dat. Použití statistických metod.
  • Seznámení s možnostmi vyhledávání literatury, rešerše, elektronické databáze a možnost jejich využití v lékařské knihovně. Využití Internetu a specializovaných databází a archivu v informačním systému MU při zpracování diplomové práce.
  • Formální úprava a zpracování diplomové práce, vyhodnocení výzkumu.
Literatura
    doporučená literatura
  • LAW, Mary C. a Joy MACDERMID. Evidence-based rehabilitation : a guide to practice. 2nd revised ed. Thorofare: Slack, 2008. x, 434. ISBN 9781556427688. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
vypracování, odevzdání a schválení projektu diplomové práce vedoucím katedry nebo jeho zástupcem
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFDP081p