MIKDS0343 Diplomový seminář III

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0.4/0. 6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Búřilová, BBA (cvičící)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Hartmanová (cvičící)
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Patrik Mica, DiS. (cvičící)
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Pospíšil (cvičící)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKDS0242 Diplomový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky při zpracování analytické části diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - stanovit kritéria pro výběr respondentů;
- popsat použité metody pro zpracování získaných data;
- zpracovat získaná data prostřednictvím deskriptivní statistiky;
- vytvořit tabulky a grafy, včetně jejich interpretace;
- testovat stanovené hypotézy;
- popsat použité statistické metody;
- interpretovat výsledky statistického testování hypotéz.
Osnova
 • Metodika diplomové práce.
 • Kriteria pro výběr respondentů.
 • Deskriptivní zpracování získanych dat.
 • Tabulky, grafy, jejich interpretace.
 • Testování hypotéz.
 • Interpretace výsledků statistického testování.
 • Kódování získaných dat a jejich analýza a syntéza.
Literatura
  povinná literatura
 • šablona závěrečných prací https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Lekarska_fakulta/Smernice/SD2020-02/
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po předložení zpracované metodiky a analytické části diplomové práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2024/MIKDS0343