MIKVO011p Výzkum v ošetřovatelství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0.4/0/0. 6. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (pomocník)
Silvie Doubravská (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Mgr. Dana Soldánová (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět absolventy seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti. Studenti budou po absolvování schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé. Absolventi budou schopni ve výzkumu uplatnit moderní vědecky ověřené metody výzkumu. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - aplikovat metody moderního vědeckého výzkumu, • - vytyčit vhodná témata pro výzkum v ošetřovatelství • - popsat fáze výzkumného procesu a jejich náplň, • - popsat kvalitativní a kvantitativní výzkumný designe, • - sestavit výzkumný plán, • - formulovat cíle, hypotézy, výzkumné otázky, • - koncipovat výzkumný nástroj, • - analyzovat data výzkumu, • - popsat principy etiky výzkumné práce a publikační etiky, • - aplikovat legislativní normy stanovené pro vědecký výzkum na člověku.
Osnova
 • Ošetřovatelství jako věda (charakteristika, specifika, a význam výzkumu v ošetřovatelství. • Vyhledávání vhodných témat ošetřovatelského výzkumu. • Ošetřovatelská praxe založená na důkazech (EBP, EBN). • Výzkumný proces a jeho fáze (etapy výzkumné práce). • Techniky výzkumu (kvalitativní a kvantitativní výzkum). • Formulování a vymezení výzkumného problému za využití PICO(TS),PECO(TS). • Hypotéza, její formulace a klasifikace. • Stanovení výzkumného souboru. • Metody sběru empirických dat. • Metody analýzy empirických dat. • Diseminační fáze výzkumu (prezentace výsledků výzkumu, metody aplikace poznatků do praxe). • Etika výzkumné práce a publikační etika. • Projektování, grantové agentury.
Literatura
  doporučená literatura
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 9788024727134. info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 163 s. ISBN 9788024720692. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva a Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
  neurčeno
 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
Výukové metody
přednášky, domácí příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKVO011p