MIKVO011s Výzkum v ošetřovatelství - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.3/0. 4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIKVO011s/Sk_I: Út 26. 1. 12:00–13:40 F01B1/313, Čt 28. 1. 8:00–9:40 F01B1/313
MIKVO011s/Sk_II: St 27. 1. 14:00–15:40 F01B1/313, Pá 29. 1. 12:00–13:40 F01B1/313
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět absolventy seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti. Studenti budou po absolvování schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé. Absolventi budou schopni ve výzkumu uplatnit moderní vědecky ověřené metody výzkumu. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - aplikovat metody moderního vědeckého výzkumu, • - vytyčit vhodná témata pro výzkum v ošetřovatelství • - popsat fáze výzkumného procesu a jejich náplň, • - popsat kvalitativní a kvantitativní výzkumný designe, • - sestavit výzkumný plán, • - formulovat cíle, hypotézy, výzkumné otázky, • - koncipovat výzkumný nástroj, • - analyzovat data výzkumu, • - popsat principy etiky výzkumné práce a publikační etiky, • - aplikovat legislativní normy stanovené pro vědecký výzkum na člověku.
Osnova
 • Ošetřovatelství jako věda.
Literatura
  povinná literatura
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 9788024727134. info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 163 s. ISBN 9788024720692. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva a Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
  doporučená literatura
 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
Výukové metody
- diskuse ve skupinách - skupinový projekt
Metody hodnocení
Zápočet. Zápočet je udělen na základě předložení a obhájení seminární práce prezentující výzkumný záměr diplomové práce.
Informace učitele
Odevzdání seminární práce je podmínkou k připuštění ke zkoušce z předmětu Výzkum v ošetřovatelství. Seminární práce budou po schválení vyučujícím nahrány v odevzdávárně předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKVO011s