MIKVO011s Výzkum v ošetřovatelství - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
4 celkem. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
natália beharková (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prostřednictvím předmětu se studenti seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti a budou schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Osnova
 • Ošetřovatelství jako věda.
 • Výzkumný proces a jeho fáze.
 • Formulování a vymezení problému.
 • Hypotéza, její formulace a klasifikace.
 • Stanovení výzkumného vzorku.
 • Metody sběru empirických dat.
 • Výzkum kvalitativní a kvantitativní.
 • Etika výzkumné práce.
 • Ošetřovatelská praxe založená na důkazech.
 • Projektování, grantové agentury.
Literatura
 • BÁRTLOVÁ, Sylva a Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
 • KOMENDA, Stanislav. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 2. změněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 113 s. ISBN 8070676671. info
Výukové metody
- diskuse ve skupinách - skupinový projekt
Metody hodnocení
zápočet
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.