MIOP0242 Ošetřovatelská praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
160. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Bc. Jana Venhodová, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Út 11. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, St 12. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Čt 13. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Po 17. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Út 18. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, St 19. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Čt 20. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Po 24. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Út 25. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, St 26. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Čt 27. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Pá 28. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Po 31. 5. 7:00–13:20 F01B1/317, Út 1. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, St 2. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, Čt 3. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, Pá 4. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, Po 7. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, Út 8. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, St 9. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, Čt 10. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, Pá 11. 6. 7:00–13:20 F01B1/317, ...
Předpoklady
MIAN011p Anesteziologie - př && MIOA011c Ošetřovatelská péče v anest-cv && MIOP0141 Ošetřovatelská praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit všeobecnou sestru pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče ve vybraných klinických oborech a současně pro využívání dostupného technického vybavení, pomůcek a farmakologických přípravků v intenzivní medicíně. Připravit všeobecnou sestru pro provádění základních diagnostických a terapeutických výkonů v intenzivní medicíně a pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče u pacientů v anestézii. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. ve znění pozdějších změn v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči.
Výstupy z učení
Studující bude: • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením zdraví neurologického charakteru, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením respiračního systému, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením kardiovaskulárního systému, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením uropoetického systému, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům s akutními komplikacemi diabetu mellitu a endokrinního systému, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným hematologickým onemocněním, • · schopen/a rozeznat poruchy metabolismu a vnitřního prostředí, včetně komplikací a podílet se na jejich řešení, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením GIT, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením hrudníku a dutiny hrudní, • · umět rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu, • · znát základy vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacientky se závažným postižením zdraví v gynekologii a porodnictví a podílí se na jejím poskytování, • · umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou • ošetřovatelskou péči pacientům se závažným infekčním onemocněním, • · orientace ve farmakologických prostředcích užívaných v intenzívní medicíně, zná jejich indikace a účinky, • umět provést kanylaci artérie radialis, •umět provést přípravit přístrojového vybavení k celkové anestézii, • umět přípravit pomůcky a asistovat u celkové anestézie• umět přípravit a asistovat u regionální anestézie, • umět připravit farmaka k celkové anestézii, •umět poskytnout péči o pacienta při užití metod léčby bolesti, umět vysvětlit ventilaci pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou na modelu, umět vysvětlit ventilaci pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou, rozpoznat a analyzovat EKG křivky, umět přípravit pomůcky a je schopen asistence u zajištění centrálního venózního vstupu, umět vysvětlit příprava pacienta a asistence u punkce nebo drenáže hrudníku, zná předoperační příprava pacienta, umět vysvětlit výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami.
Osnova
 • Praxe probíhá na akreditovaném pracovišti anesteziologicko-resuscitačních (úseku anestezie) a jednotkách intenzivní péče. Studující si osvojí dovednosti: · katetrizace močového měchýře muže, · rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu, · problematiky komplexní vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty vyžadující UPV včetně rizik, komplikací s tím souvisejících a podílí se na jejich řešení, · komunikace s pacientem na UPV, · sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost, · poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí, · specifikovat jednotlivé druhy výživy, aplikovat je kriticky nemocným, rozpoznat komplikace a podílet se na jejich řešení, · aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně, · komunikovat s pacienty v kritickém stavu a jejich nejbližšími, · aplikovat psychologický přístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích, možnosti péče o své duševní zdraví. Studující se podílí: · na správné aplikaci farmakologických prostředků užívaných v intenzivní medicíně a rozpoznání nežádoucích účinků. Výkony a jejich četnost (minimálně): • Kanylace artérie radialis 2x • Příprava přístrojového vybavení k celkové anestézii 5x • Příprava a asistence u celkové anestézie 5x • Příprava a asistence u regionální anestézie 5x • Příprava farmak k celkové anestézii 3x • Péče o pacienta při užití metod léčby bolesti 2x • Ventilace pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou na modelu 10x • Ventilace pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou 5x • Analýza EKG křivky 5x • Příprava pomůcek a asistence u zajištění centrálního venózního vstupu 3x • Příprava pacienta a asistence u punkce nebo drenáže hrudníku 2x • Předoperační příprava pacienta 3x • Výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami 2x
Literatura
  povinná literatura
 • Anesteziológia a resuscitológia a intenzívna starostlivosť. Edited by Ondrej Bohuš. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 1992. 409 s. ISBN 80-217-0436-5. info
 • Infuzní terapie, parenterální a enterální výživa. Edited by Marie Brodanová - Michal Anděl. 1. vyd. Praha, 1994. 287 s. ISBN 80-85623-60-9. info
 • DOENGES, M. a M. MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1992. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • ABC o resuscitaci. Edited by T. R. Evans. 1. vyd. České Budějovice: Dona, 1992. xii, 73. ISBN 8085463105. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství II : pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 8086073971. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 139 s. ISBN 8070132914. info
 • Ošetrovateĺstvo 2 :koncepcia, ošetrovateĺský proces a prax. Edited by Barbara Kozierová. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. xvii, 839-. ISBN 80-217-0528-0. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 2001. 804 s. ISBN 8080630879. info
 • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 935 s. ISBN 8071691798. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • Skálová, J., Klimentová, D., Kubíčková, V. Standardní pracovní postupy ošetřovatelské péče. FN u Svaté Anny v Brně, 1997.
 • NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024711508. info
 • Kompendium neodkladné péče. Edited by Jaroslav Počta. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 271 s. ISBN 80-7169-145-3. info
 • RICHARDS, Ann a Sharon EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. Translated by Simona Šeclová. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2004. 376 s. ISBN 8024709325. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • SKALICKÁ, Hana. Předoperační vyšetření : návody pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 149 s. ISBN 9788024710792. info
 • Staňková, M. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6
 • VANĚK, Tomáš. Neodkladná resuscitace dospělých. Praha: Alberta, 1992. 20 s. info
 • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
 • WAGNER, Robert. Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 336 s. ISBN 9788024719207. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 487 s. ISBN 8024703203. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
Výukové metody
Odborná praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Další požadavky na studenta: 100 % účast, vypracování seminární práce na zadané téma, splnění četnosti požadovaných výkonů. Četnost výkonů bude zaznamenávána a potvrzena do Logbooku školitelem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIOP0242