MIOP0444 Ošetřovatelská praxe IV

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/11/0. 160. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Mgr. Markéta Bodzašová (pomocník)
Mgr. Branislav Moravčík (pomocník)
Mgr. Lenka Rydvalová (pomocník)
Mgr. Hana Žemlová (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 19. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Út 20. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, St 21. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Čt 22. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Pá 23. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Po 26. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Út 27. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, St 28. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Čt 29. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Pá 30. 4. 7:00–14:50 F01B1/317, Po 3. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, Út 4. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, St 5. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, Čt 6. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, Pá 7. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, Po 10. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, Út 11. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, St 12. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, Čt 13. 5. 7:00–14:50 F01B1/317, Pá 14. 5. 7:00–14:50 F01B1/317
Předpoklady
MIOP0343 Ošetřovatelská praxe III
MIOP0343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit všeobecnou sestru pro praktické zvládnutí poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí, a zhodnotit dovednosti na základě uvedených výkonů. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. a ve znění pozdějších změn v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči.
Výstupy z učení
Studující bude schopen poskytnout vysoce specializovanou ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí.
Osnova
 • Ošetřovatelská praxe IV je zaměřena na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností u pacientů na umělé plicní ventilaci. Praxe probíhá na akreditovaných pracovištích intenzivní medicíny pro daný obor. Pracoviště: anesteziologicko-resuscitační oddělení (lůžková část). Výkony a jejich minimální četnost): • KPR dospělého (případně na modelu) 3x • KPR dítěte (případně na modelu) 2x • Zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek 10x • Zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky (příp. na modelu) 5x • Příprava sterilního stolku k aseptickým výkonům 5x • Katetrizace močového měchýře muže (příp. na modelu) 5x • Odsávání z dýchacích cest uzavřeným odsávacím systémem 5x • Odsávání z dýchacích cest otevřeným odsávacím systémem 5x • Změna polohy endotracheální kanyly 5x • Asistence u extubace pacienta 5x • Výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami 1x • Zavedení a ověření gastrické sondy u pacienta v bezvědomí 3x • Punkce artérie 1x • Kanylace artérie radialis 1 • Příprava pacienta a asistence u punkce nebo drenáže hrudníku 2x • Příprava pacienta k tracheostomii • Příprava ventilátoru k provádění UPV 5x • Napojení pacienta na ventilátor 5x • Napojení pacienta na neinvazivní umělou plicní ventilaci 2x
Literatura
 • ROKYTA, Richard. Bolest a jak s ní zacházet : učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 174 s. ISBN 9788024730127. info
 • SLÍVA, Jiří a Tomáš DOLEŽAL. Farmakoterapie bolesti. Praha: Maxdorf, 2009. 62 s. ISBN 9788073451820. info
 • ŠEVČÍK, Pavel a Vladimír ŠRÁMEK. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008. Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-589-5. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
 • DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. 292 s. ISBN 8073450593. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. Vydavatelství Galén Praha, Cena ČSARIM ČLS JEP Praha - nejlepší publikace v oboru ARIM za rok 2003,, 2004. info
 • DOENGES, Marilynn E. a Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Translated by Ivana Suchardová. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 565 s. ISBN 8024702428. info
 • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDV PZ, 1999. info
Výukové metody
Praktická příprava na klinickém pracovišti.
Metody hodnocení
Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
Informace učitele
Praktická zkouška (demonstrace dovedností), hodnocení studenta vzhledem k činnosti v době stáže mentorem daného pracoviště. Podmínkou ke zkoušce je 100% účast na předem naplánovaných stážích. Practical examination, assessment of students regarding their activities during internship by mentor of the workplace. The prerequisite for the test is 100% participation in pre-planned internship.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIOP0444