MPDE071 Dermatologie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Eva Březinová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející)
MUDr. Petra Fialová (přednášející)
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Vičíková (přednášející)
MUDr. Alexandra Bodnárová (cvičící)
MUDr. Monika Hebnarová (cvičící)
MUDr. Lukáš Hudec (cvičící)
MUDr. Lucia Janíčková (cvičící)
MUDr. Miriam Kantová (cvičící)
MUDr. Klára Nevřalová (cvičící)
MUDr. Michaela Slušná (cvičící)
MUDr. Terézia Thomová (cvičící)
MUDr. Anna Žáková (cvičící)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní znalost anatomických pojmů, základní znalost fyziologie a patologických mechanismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout posluchačům základní znalosti z oboru dermatovenerologie, aby byli schopni ohodnotit rozsah a závažnost kožních změn, se kterými se setkají při výkonu svého povolání.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- umí odlišit drobné nevýznamné kožní vady od chorob, které vyžadují vyšetření a léčbu odborným lékařem.
Osnova
  • První část přednášek je zaměřena na obecnou problematiku, tj. strukturu a funkce kůže, hygienu zdravé a nemocné kůže, základní morfologii, vyšetřovací metody a léčebné postupy v dermatologii se zdůrazněním zevní terapie. Ve speciální části jsou za pomoci obrazové dokumentace rozebírána zejména hnisavá, mykotická, virová a parazitární onemocnění kůže, lékové exantémy, ekzémová onemocnění, psoriáza, projevy chronické venózní insuficience a kožní nádory. Závěr je věnován sexuálně přenosným chorobám včetně AIDS. Zvláštní důraz je kladen na choroby s možným postižením oka a na dermatózy v obličejové oblasti.
Literatura
  • J. Záhejský a kolektiv: Speciální ošetřovatelská péče o dospělé na dermatovenerologickém
  • Z. Vlašín, H. Jedličková: Praktická dermatologie v obrazech a schématech
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.