VLIN7X21c Infekční nemoci I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Holčíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Rundesová (cvičící)
MUDr. Matúš Mihalčin (cvičící)
MUDr. Petr Husa (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Gergel (cvičící)
MUDr. Roman Stebel (cvičící)
MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Evelína Kovácsová (cvičící)
MUDr. Radek Svačinka (cvičící)
Mgr. MUDr. Radomír Křenek, MBA (cvičící)
MUDr. Marek Bezděk (cvičící)
MUDr. Martina Pýchová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Peter Mikolášek (cvičící)
MUDr. Zlatava Jirsenská (cvičící)
MUDr. Lenka Klapačová (cvičící)
MUDr. Václav Musil (cvičící)
Markéta Pospíšilová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika infekčních chorob - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika dětských infekčních nemocí - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (60,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLIN7X21c/02: Po 10. 12. až Út 11. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N02205, St 12. 12. až Pá 14. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N01062
VLIN7X21c/05: Po 7. 1. až Út 8. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02205, St 9. 1. až Pá 11. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N01062
VLIN7X21c/07: Po 19. 11. až Út 20. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02205, St 21. 11. až Pá 23. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N01062
VLIN7X21c/09: Po 17. 9. až Út 18. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N02205, St 19. 9. až Pá 21. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N01062
VLIN7X21c/11: Po 1. 10. až Út 2. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02205, St 3. 10. až Pá 5. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N01062
VLIN7X21c/15: Po 29. 10. až Út 30. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02205, St 31. 10. až Pá 2. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N01062
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VLPA0622p Patologie II. - přednáška && VLLP0633c Propedeutika III - cvičení && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
VSPF0622p,VSPA0622p,VLCP0622c, VSIP0622c,VLLM0522p,VLIM051p,VLFA0621c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je koncipována jako úvod do studia infekčních chorob. Cílem výuky je získání základních informací o infekčních chorobách bakteriálních virových i parazitárních, a to včetně importovaných infekcí.Důraz je kladen na praktickou výuku u lůžka nemocného, která je doplněna semináři zaměřenými na nejdůležitější infekční choroby.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
1. využít poznatky o etiopatogenezi, klinické manifestaci, laboratorních vyšetřeních a léčbě infekčních chorob
2. prezentovat na praktických případech spektrum laboratorních vyšetření potřebných pro diagnostiku infekčních chorob
3. ovládatna základě praktické výuky etiopatogenezi a klinické projevy HIV/AIDS
4. prezentovat na praktických případech klinické projevy a léčbu hepatitid
5. být obeznámen s racionální preskripcí antibiotik a praktickou aplikací těchto poznatků.
Osnova
  • Nové infekční nemoci. Virové hepatitidy A,B,C,D,E,G: etiologie, patogeneza, přenos, klinika včetně prodromálního stadia, dynamika biochemických nálezů, etiologická diagnostika přímá a nepřímá (serologie), terapie, následky, nosičství viru hepatitidy B a C, chronické hepatitidy, jejich terapie. Infekce zažívacího traktu; patogeneza průjmových onemocnění, salmonelózy, kampylobakteriózy: klinika, terapie. Infekce HIV/AIDS - stadia, terapie, její principy. Respirační infekce, infekční mononukleóza, anginy. Erysipel,herpes zoster, exantémová onemocnění. Toxoplazmóza, tularémie. Infekce dětského věku. Základní informace o neuroinfekcích. Antibiotika z pohledu infekcionisty, rezistence na antibiotika, antibiotická politika. Antivirotika. Očkovací strategie - současná situace, výhledy. Klinická demonstrace nemocných s výše uvedenými chorobami.
Literatura
    povinná literatura
  • HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Pavel POLÁK, Radek SVOBODA a Kateřina HAVLÍČKOVÁ. Infekční lékařství. Učební text pro studenty všeobecného lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 159 s. ISBN 978-80-210-5660-2. info
  • Infectious diseases for foreign students. Edited by Petr Husa - Lenka Krbková. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2013. 144 s. ISBN 9788021066304. info
    doporučená literatura
  • Beneš, Jiří, hlavní autor a pořadatel. Infekční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén 2009.651 s. ISBN 978-80-7262-644-1
Výukové metody
Základem výuky je vyšetřován í pacienta u lůžka doplněné semináři.
Metody hodnocení
Zápočet (absolvování seminářů a praktické výuky.
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu. Full attendance is necessary for giving course-unit credit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.