VLVL9X64c Vnitřní lékařství - blok 4

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Holánek (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Kalvodová (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
MUDr. Milan Navrátil (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Ingrid Vášová (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
MUDr. Markéta Vyskočilová (cvičící)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X64c/01: Po 8. 12. až Pá 12. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Po 15. 12. až Pá 19. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
VLVL9X64c/02: Po 24. 11. až Pá 28. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Po 1. 12. až Pá 5. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
VLVL9X64c/03: Po 10. 11. až Pá 14. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Út 18. 11. až Pá 21. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
VLVL9X64c/04: Po 27. 10. až Pá 31. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Po 3. 11. až Pá 7. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
VLVL9X64c/05: Po 13. 10. až Pá 17. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Po 20. 10. až Pá 24. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
VLVL9X64c/06: Po 29. 9. až Pá 3. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Po 6. 10. až Pá 10. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
VLVL9X64c/07: Po 15. 9. až Pá 19. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Po 22. 9. až Pá 26. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
VLVL9X64c/08: Po 5. 1. až Pá 9. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N15190, Po 12. 1. až Pá 16. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N14190
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu - = bloku IV. stáží vnitřního lékařství jsou porozuměním učení gastroenterologie v průběhu stáží na Intergní gastroenterologické klinikce a porozumění učení hematologie v průběhu stáží na Interní hematoonkologické klinice. Studenti by měli v průběhu stáží získat znalosti a praktické dovednosti pro diagnostiku a léčbu těchto nemocí.
Osnova
  • Bloková stáž č. IV. na Interní hematoonkologické klinice obsahuje semináře o níže uvedených nemocech a následovně jsou jednotlivé probírané nosologické jednotky demonstrovány na konkrétních pacientech. Obsah seminářů:
  • 1.Maligní lymfoproliferativní nemoci: maligní nehodgkinské lymfomy, Hodgkinova choroba a monoklonální gamapatie. Histologická klasifikace. Klinický průběh.2.Anémie Základní rozdělení. Dif. dg. hypochromní anémie a anémie chronických nemocí. Hemolytické anémie. 3.Leukémie Akutní a chronické leukémie, myeloproliferativní syndrom.Koagulopatie Získané koagulopatie, trombotická diatéza doprovázející maligní choroby, disseminovaná intravaskulární koagulopatie. Vrozené koagulopatie.Podpůrná, paliativní léčba Dlouhodobé nitrožilní katetry, léčba sepse, materiální a organizační podmínky pro transplantaci krvetvorné tkáně. Bloková stáž na Interní gastroenterologické klinice obsahuje stáže a praktickou výuku o všech chorobách trávicího traktu.
Literatura
  • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : přehled maligních hematologických nemocí. 2., dopl. a zcela přeprac. Praha: Grada, 2008. 390 s.,x. ISBN 9788024725024. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie : pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 314 s. ISBN 9788072624539. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9. info
  • DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6. info
  • ADAM, Zdeněk a Karel DVOŘÁK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé,aktualizované a doplněné vydání: Přehled maligních lymfoproliferativních onemocnění dle REAL a WHO klasifikace. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 423-433, 10 s. ISBN 80-247-0896-5. info
  • PENKA, Miroslav. Hematologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 201 s. ISBN 8024700239. info
  • ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada, 2001. 680 s. ISBN 80-247-0116-2. info
Metody hodnocení
kredit čili zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.