VSPA0622c Patologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
3/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Hausnerová (přednášející)
MUDr. Katarína Múčková (přednášející)
MUDr. Ondřej Souček (přednášející)
MUDr. Jan Mazanec (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Mgr. Iva Holušová (pomocník)
MUDr. Sylva Hotárková (cvičící)
MUDr. Iva Svobodová (cvičící)
MUDr. Iva Horáková (cvičící)
MUDr. Jiří Lenz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Lucie Požárová (cvičící)
MUDr. Michal Tichý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Velecký (cvičící)
MUDr. Lukáš Frola (cvičící)
MUDr. Miroslava Chovancová (cvičící)
MUDr. Ctirad Macháček (cvičící)
MUDr. Filip Sokol (cvičící)
MUDr. Tatiana Stupková (cvičící)
MUDr. Eliška Tvrdíková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav soudního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSPA0622c/01: Pá 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/02: Po 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/03: Po 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/04: Po 8:00–11:30 P01013, M. Hermanová
VSPA0622c/05: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0622c/06: Út 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/07: St 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/08: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0622c/09: Čt 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/10: Čt 8:00–11:30 N01007, K. Hušek
VSPA0622c/11: Čt 8:00–11:30 P01013
VSPA0622c/12: Čt 8:00–11:30 P01013, Z. Pavlovský
VSPA0622c/13: St 8:00–11:30 P01013
VSPA0622c/14: St 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/15: Út 8:00–11:30 N01007
VSPA0622c/16: Út 8:00–11:30 P01013
VSPA0622c/17: Pá 8:00–11:30 P01013
VSPA0622c/18: Pá 8:00–11:30 P01013
VSPA0622c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSPA0622c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSPA0622c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSPA0622c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSPA0622c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSPA0622c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPA0521c Patologie I - cvičení && VSPX042t Prázdninová praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Při výuce se klade důraz na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska. Hlavní cíle kurzu patologie (patologická anatomie) jsou: porozumět základním patologickým procesům (regresivní změny, zánět, onkologie, imunitní poruchy); pochopit a umět aplikovat základní klasifikaci onkologických procesů; porozumět základní klasifikaci etiologicky definovaných procesů (zejm. infekčních chorob); seznámit se se základními metodikami praxe i výzkumu (zpracování tkání, speciální barvení, histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární patologie); seznámit se s nemocemi s ohledem na jednotlivé orgány a orgánové skupiny; seznámit se s průběhem pitvy (cíl, provedení, hodnocení, pitevní protokol); seznámit se prakticky s laboratorním zpracováním tkání (příjem, popis, výběr vzorků);
Osnova
 • Záněty jater, cirhóza, nádory. Patologie žlučníku a žlučových cest: kameny, záněty, obstrukční ikterus, nádory. Slinivka břišní: pankreatitidy, pankreas při diabetu, nádory.
 • Patologie močového ústrojí Ledvinové kameny, záněty (pyelonefritidy, glomerulonefritidy), nefrózy. Urémie. Nádory ledvin a močového měchýře. Patologie mužského pohlavního ústrojí, především prostaty a varlat. Patologie ženského pohlavního ústrojí: poruchy plodnosti, záněty adnex, dělohy, pochvy, prekancerózy a nádory. Patologie těhotenství. Patologie mléčné žlázy: záněty, dysplasie, nádory.
 • Patologie centrálního a periferního nervového systému: traumata, krvácení, cévní mozkové příhody. Změny měkké pleny, poruchy drenáže mozkomíšního moku, edém. Nádory periferního nervového systému. Patologie oka: trauma, záněty, nádory.
 • Patologie endokrinního systému: štítná žláza (struma, tyreotoxikóza, nádory), příštitná tělíska, nadledviny, hypofýza, endokrinní pankreas.
 • Patologie kůže: záněty, tumoriformní léze a nádory.
 • Prenatální a neonatální patologie, patologie dětského věku.
 • Patologie pohybového systému, se zaměřením na poruchy inervace a hybnosti. Patologie kosterního svalstva: atrofie, myasthenia gravis, ruptura, hemoragie, záněty, nádory. Onemocnění kosterního systému: fraktury, záněty, nádory. Patologie měkkých tkání.
Literatura
 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Speciální patologie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-494-2. info
 • MAČÁK, Jirka. Obecná patologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 189 s. ISBN 8024404362. info
 • MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. první. Praha: GRADA, 2004. 347 s. ISBN 80-247-0785-3. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě přednášek a praktických cvičení. Výuka zahrnuje část teoretickou (přednášky) a část praktickou. Praktická část (laboratorní cvičení) má dvě části: histologická cvičení (mikroskopické a makroskopické obrazy nekroptických a bioptických vzorků) a pitevní cvičení (účast na demonstračních pitvách). Při výuce se využívá naších hypertextových výukových materiálů, které jsou dostupné v učebnách i prostřednictvím Internetu. Tyto materiály obsahují přibližně 3000 obrazů z různých zobrazovacích metod (makroskopické snímky, snímky z CT, MR, histologické obrazy, z nichž některé jsou přístupné metodou virtuálního mikroskopu, dále videa a další. Praktická cvičení přednášky se vzájemně doplňují. Přednášky poskytují přehlednou informaci o předmětu včetně obrazové dokumentace. Praktická cvičení doplňují přednášky o upřesňující informace, histopatologii a pitvu. Při výuce je dále využíváno testů ke kontrole výuky. Studenti se průběžně připravují na praktika, přičemž obsah každých praktických cvičení je předem zveřejněn na vývěskách ústavů.
Metody hodnocení
Přednášky: 3 hodiny týdně Praktika: 4 hodiny týdně; pitevní a histopatologická cvičení. Předmět je zakončený ústní zkouškou. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány V průběhu studia patologie jsou studenti průběžně zkoušení na praktických cvičeních. Zkoušení probíhá formou ústní nebo formou strojových nebo písemných testů (výběrový test nebo esej). Zkouška po absolvování dvou semestrů patologie má dvě části: praktickou a teoretickou. Praktická část probíhá formou diskuse nad mikroskopem nebo nad obrazy makroskopickými i mikroskopickými. Při teoretické části zkoušky studenti po krátké přípravě diskutují o náhodně vylosovaných tématech. Seznam těchto témat mají studenti k dispozici předem.
Informace učitele
http://www.muni.cz/atlases
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na vývěskách obou ústavů patologie, na kterých probíhá výuka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.