EN

LF:VSPX042t Prázdninová praxe - Informace o předmětu

VSPX042t Prázdninová praxe v ošetřovatelství

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
2 týdny. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSLC011p Lék.chemie - předn. && VSBI0222p Biologie II-přednáška && ( VSBF011p Biofyzika - přednáška || VLBF011p Biofyzika - přednáška || STBF011p Biofyzika - přednáška ) && VSPO011p První pomoc - přednáška && VSET021 Lékařská etika I && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět prázdninová praxe umožní studentům v době po absolvování preklinických předmětů první kontakt s primární péčí a získat přehled o jejím fungování.
Osnova
  • Ordinace praktického lékaře, její fungování.
  • První kontakt s nemocným v ordinaci praktického lékaře.
  • Návštěva v rodině nemocného.
  • Edukace nemocného v primární péči
  • Kontakt s rodinnými příslušníky
  • Akutní situace v rodinaci praktického lékaře
Literatura
  • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
Výukové metody
pobyt v ordinaci praktického lékaře, seznámení s vybavením ordinace, se stylem práce, kompetencemi a limitacemi primární péče
Metody hodnocení
stáž, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2týdny během letních prázdnin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2016/VSPX042t