VSPF0622c Patologická fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSPF0622c/01: Pá 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/02: Pá 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/03: Pá 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/04: Pá 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/05: Po 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/06: Po 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/07: Po 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/08: Po 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/09: Út 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/10: Út 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/11: Út 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/12: Út 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/13: Čt 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/14: Čt 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/15: Čt 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/16: Čt 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/17: St 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/18: St 7:30–10:00 A18/106
VSPF0622c/19: St 10:20–12:50 A18/106
VSPF0622c/20: St 10:20–12:50 A18/106
Předpoklady
VSPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení && VSPX042t Prázdninová praxe
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Exp. navozený žaludeční vřed a vyšetření sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete / Enzymové a jiné markery využívané v diagnostice vybraných patologických stavů / Exp. navozená anafylaktická reakce u pokus. zvířete / Přehled metod molekulární biologie využívaných v patofyziologii / Genetická podmíněnost nemocí – monogenní vs. komplexní nemoci / Exp. farmakologické ovlivnění mikrocirkulace u pokusného zvířete / Endokrinologie / Exp. navozený diabetes mellitus / Exp. navozený hemolytický, hepatotoxický a obstrukční ikterus u pokusného zvířete / Statistické hodnocení experimentů / Exp. navození venózní trombózy u pokusného zvířete / Poruchy příjmu potravy, hodnocení stavu výživy a energ. metabolismu
Osnova
 • 18 – 22/2 Exp. navozený žaludeční vřed a vyšetření sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete
 • 25 – 29/2 Enzymové a jiné markery využívané v diagnostice vybraných patologických stavů – stanovení isoenzymů LDH
 • 3 – 7/3 Exp. navozená anafylaktická reakce u pokus. zvířete (1. část)
 • 10 – 14/3 Exp. navozená anafylaktická reakce u pokus. zvířete (2. část)
 • 17 – 21/3 Přehled metod molekulární biologie využívaných v patofyziologii (demonstrace vybraných lab. metod), význam DNA diagnostiky (1. část) - detekce I/D polymorfizmu v genu pro ACE pomocí PCR
 • 25 – 28/3 Význam DNA diagnostiky (2. část) - vyhodnocení PCR I/D ACE
 • 31/3 – 4/4 Genetická podmíněnost nemocí – monogenní vs. komplexní nemoci (seminář)
 • 7 – 11/4 Exp. farmakologické ovlivnění mikrocirkulace u pokusného zvířete
 • 14 – 18/4 Endokrinologie (seminář)
 • 21 – 25/4 Exp. navozený diabetes mellitus – průkaz orálním glukózovým tolerančním testem
 • 28/4 - 2/5 Exp. navozený hemolytický, hepatotoxický a obstrukční ikterus u pokusného zvířete
 • 5 – 9/5 Statistické hodnocení experimentů (pokračování), prakt. zhodnocení provedených experimentů (práce se stat. softwarem)
 • 12 - 16/5 Exp. navození venózní trombózy u pokusného zvířete
 • 19 – 23/5 Poruchy příjmu potravy (seminář) – hodnocení stavu výživy a energ. metabolismu (BodyStat - demonstrace)
 • 26 – 30/5 Téma vyhrazeno + testy, opakování, zápočty
Literatura
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná (účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti). V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Semestrální výuka je ukončena zápočtem, předpoklady k jeho udelení jsou: (i) kompletní účast v praktiku, (ii) vypracované protokoly exp. praktických cvičení, (iii) další individuálně zvolená kritéria konkrétním vyučujícím. ______________________________________________________________________
Practicals are compulsory (the only permited reason for not attending is a student's sick leave). Students can be given written tests or individual home work by tutor's throughout the term. Student's participation in the practicals throughout the term is certified by a credit given upon the following conditions: (i) complete attendance, (ii) complete protocols from the exp. practicals, (iii) indicidual criteria announced by the principal tutor.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v daném týdnu v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím. __________________________________________________________________
Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical in a given week with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.