aZC011 Zacházení s chemickými látkami

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.1/0. 2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
For all students manipulating with chemical substances during their study at Faculty of Medicine, MU. The subject is necessary to pass every academic year.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course "Handling chemical substances" is compulsory for all students who manipulate with chemicals in the practical courses during their studies at Faculty of Medicine, MU. This fact follows from study plans, responsible persons are guarantees of individual study fields. Main objectives are: to know basic chemical legislacy, to master handling chemical substances including hazardous chemicals, and to know the removal of chemical wastes.
Výstupy z učení
Students will have the basic competence for:
- handling chemical substances in laboratories.
- working wirh safety data sheets.
- storage and recording chemical substances.
- labelling and packaging chemical substances.
- classes of dangerous substances and the hazard symbols.
- disposal of chemical waste.
Osnova
  • basic definitions characteristics of hazardous chemicals hazard symbols, H-phrases, P-phrases safety sheet packing and labeling of hazardous chemicals storing of chemical substances responsibility of person basic rules for working in chemical laboratories removal of chemical wastes
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.rect.muni.cz/nso/
Výukové metody
Introductory lecture at the beginning of semester in practical exercises and/or first lecture.
Metody hodnocení
The graduation from this course is every-year testing (valid for all registered students).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.rect.muni.cz/nso/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: první týden v semestru.
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.