aZC041 Zacházení s chemickými látkami

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.1/0. 2. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Alan Kuběna (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
For all students manipulating with chemical substances during their study at Faculty of Medicine, MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The course "Handling chemical substances" is compulsory for all students who manipulate with chemicals in the practical courses during their studies at Faculty of Medicine, MU. This fact follows from study plans, responsible persons are guarantees of individual study fields. Main objectives are: to know basic chemical legislacy, to master handling chemical substances including hazardous chemicals, and to know the removal of chemical wastes.
Výstupy z učení
Students will have the basic competence for:
handling chemical substances in laboratories.
working wirh safety data sheets.
storage and recording chemical substances.
labelling and packaging chemical substances.
classes of dangerous substances and the hazard symbols.
disposal of chemical waste.
Osnova
  • basic definitions characteristics of hazardous chemicals hazard symbols, H-phrases, P-phrases safety sheet packing and labeling of hazardous chemicals storing of chemical substances responsibility of person basic rules for working in chemical laboratories removal of chemical wastes
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.rect.muni.cz/nso/
Výukové metody
Introductory lecture at the beginning of semester in practical exercises and/or the first lecture.
Metody hodnocení
The graduation from this course is the test in IS (valid for all registered students). Test contains 15 simple questions, the limit for getting the credit is 13/15.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.rect.muni.cz/nso/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: první týden v semestru.
Povinné každoroční školení bez kreditového hodnocení. Absolvování tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských a diplomových prací).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/aZC041