aZLAN0333p Anatomie III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
MUDr. Anna Rábová (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( aZLAN0232s Anatomie II - sem. || ZLAN0232s Anatomie II-sem. ) && ( aZLHE0221c Histologie a embryol.I - cvič. || ZLHE0221c Histologie a embryol.I -cvič. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This subject is dedicated i/ to the study of nervous system and ii/ study of topographic anatomy of the head, neck, thorax, abdomen, and pelvis. At the end of the course students should be able to:
- understand the standardized and universally accepted anatomical terminology
- describe organs of senses, peripheral and central nervous systems
- explain function of senses, peripheral and central nervous systems
- relate organs of senses, peripheral and central nervous systems with respect to adjacent structures
- identify distribution and function of the sympthetic and parasympathetic components of the autonomic nervous system
- define topographical regions of the head, neck, thorax, abdomen, and pelvis
- identify basic anatomical structures (bones, joints, viscera, vessels, and nerves) in the regions of the head, neck, thorax, abdomen, and pelvis
- review mutual continuity between particular organ systems
Výstupy z učení
By the end of the course the student will be able to:
- describe the role of the central and peripheral nervous systems;
- recognize the anatomical structures of the central and peripheral nervous systems;
- define the distribution of the white and gray matter of major parts of the CNS;
- know the localization of brain ventricles;
- know blood supply of the brain and spinal cord;
- describe spinal and brain meninges;
- describe spinal nerve scheme, cervical plexus, thoracic nerves;
- know structure of the eye, ear and vestibular apparatus;
- delimit regions of the head, neck and trunk;
- explain relationships of organs in the thoracic and abdominal cavities;
Osnova
 • 1. Basic anatomy of the nervous system. Spinal nerve. Structure of the spinal cord.
 • 2. Structure of the brain stem.
 • 3. Structure of the cerebellum and diencephalon.
 • 4. Structure of the telencephalon.
 • 5. Meninges, ventricles and vascular system of the CNS Cranial nerves 1.
 • 6. Cranial nerves 2. Cervical plexus. Intercostal nerves. Dorsal rami.
 • 7. Autonomic nervous system.
 • 8. Auditory system.
 • 9. Visual system.
 • 10. Regional anatomy of the head and neck.
 • 11. Regional anatomy of the body (except limbs).
 • 12. Regional anatomy of the body (except limbs).
 • 13. Dissection course (head, neck).
 • 14. Practical part of examination - regions of the head and neck.
Literatura
  povinná literatura
 • Liebgott, Bernard. The anatomical basis of dentistry. 3rd ed. Mosby, ISBN 0-323-06807-3
 • DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 92 s. ISBN 978-80-210-6125-5. info
  doporučená literatura
 • HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8993-8. info
 • Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson (eds.) Atlas of Anatomy, 3rd Edition, 2016, Thieme Medical Publishers, Inc. ISBN: 9781626232525
 • Sobotta Atlas of Anatomy, Package, 16th ed., English/Latin, 16th Edition. ISBN 9780702052682
 • KACHLÍK, David a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin. Illustrated by Radovan Hudák - Jan Balko - Simona Felšőová - Šárka Zaváza. 1st edition. Praha: Triton, 2015. xvii, 610. ISBN 9788073879501. info
Výukové metody
Lectures
Metody hodnocení
The subject is evaluated in the scope of the final examination.
Final examination:
The final examination in Anatomy consists of a practical and a theoretical part. To pass successfully the exam, the student has to obtain at least the grade E in both practical and theoretical parts of the final examination.
The practical part of final examination is represented by the results of the examinations in Anatomy III - Dissection. The student, who has not obtained at least grade E during above-mentioned courses, will be re-examined at the respective date of the theoretical part of the final examination in Anatomy.
The theoretical part of final examination first proceeds in the form of a test with subsequent oral examination. To be entitled to proceed to oral examination, the student has to obtain at least 12 out of 16 points in the test. When successful at the test the student does not repeat it during a re-sit date. When unsuccessful at the test during the 1st re-sit date, the student will not repeat the test before the oral examination of the 2nd re-sit date.In the course of oral examination the student answers 4 questions selected by lot out of 4 preannounce sets of questions and presents an anatomical description of the imaging technique.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/aZLAN0333p