aZLAN0232s Anatomie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Rábová (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 F01B2/1S08
Předpoklady
( aZLAN0131s Anatomie I - seminář || ZLAN0131s Anatomie I - seminář ) && ( aZC011 Zacházení s chemickými látkami || ZC011 Zacházení s chemickými látkami )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This subject is dedicated to the study of organ systems and topographic anatomy of the extremities. At the end of the course students should be able to:
- apply the correct anatomical nomenclature
- define practically the components of the digestive, respiratory, urinary, male and female genital, cardiovascular and lymphatic systems using the human cadavers
- identify basic morphological features of the organs
- analyse spatial relationships of particular organs and organ systems
- explain anatomy, development and basic functions of the skin and its derivatives
- identify all components of the upper and lower extremities
- relate structures of the upper and lower limbs with respect to adjacent structures
Výstupy z učení
Student is able to describe and to identify on the cadavers and X-rays all parts of all organs. Student will have knowledges of the regional anatomy of the limbs, will be able to identify and to describe the structures on the cadavers.
Osnova
 • 1. Digestive system (oral cavity - rectum). Muscles of the head
 • 2. Digestive system (liver, spleen, pancreas, peritoneum). Muscles of the neck and abdomen
 • 3. Respiratory system . Muscles of the thorax and back
 • 4. Urinary and male genital system
 • 5. Female genital system. Pelvic floor
 • 6. Heart
 • 7. Arteries
 • 8. Veins and lymphs
 • 9. Bank holiday
 • 10. Plexus brachialis, lumbalis et sacralis
 • 11. Topography of the upper limb
 • 12. Topography of the lower limb
 • 13. Oral test: topography of the limbs
Literatura
  doporučená literatura
 • Liebgott, Bernard. The anatomical basis of dentistry. 3rd ed. Mosby, ISBN 0-323-06807-3
 • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 2. přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003. 136 s. 2. ISBN 80-210-2886-6. info
 • Grim,M; Druga, R.: Základy anatomie 5. Anatomie Krajin těla, Galén 2002
 • SCHEID, Rickne C. Woelfel's dental anatomy : its relevance to dentistry. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2007. ix, 534. ISBN 9780781768603. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana a Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie. První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 s. ISBN 80-7013-334-1. info
 • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994. 399 s. ISBN 3541727225. info
 • SOBOTTA, Johannes. Sobottův Atlas anatomie člověka. Edited by Reinhard Putz - Reinhard Pabst - Renate Putz. 1. české vyd. Praha: Grada, 2007. 399 s. ISBN 9788024718705. info
 • HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy : handbook of splanchnology and angiology. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014. 153 s. ISBN 9788021067714. info
  neurčeno
 • BRAND, Richard W. a Donald E. ISSELHARD. Anatomy of orofacial structures. Edited by Elaine Satin. 7th ed. St. Louis: Mosby, 2003. xiii, 567. ISBN 0323019544. info
 • NETTER, Frank H. Atlas of human anatomy. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. 548 color. ISBN 1416033858. info
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Edited by Miloš Grim. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2002. 470 s. ISBN 9788024701431. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • PLATZER, Werner. Atlas topografické anatomie. Translated by Josef Stingl, Illustrated by Gerhard Spitzer. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1996. viii, 290. ISBN 807169214X. info
Výukové metody
Praktické cvičení na anatomických preparátech lidského těla.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x omluvená neúčast) a prokázání základních znalostí topografie horní a dolní končetiny formou testu. Test obsahuje 10 otázek (každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem). Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 6 bodů. Pro studenty, kteří nebudou moct v daný termín psát test z důvodů nemoci (nutné předložení lékařského potvrzení), bude vypsán jeden náhradní termín. Studenti, kteří v testu neuspějí, mají nárok na jeden opravný test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Nutné pomůcky: bílý plášť, igelitové návleky na boty, chirurgické rukavice, anatomická pinzeta. Necessary tools: white lab coat, plastic shoe covers, surgical gloves, anatomical forceps.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/aZLAN0232s