VSCJ0484 Čeština pro cizince IV

Lékařská fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/2/0. 4 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marta Severová (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Ladislav Červený
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav Červený
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Czech for Beginners. Syllabus.
  • 1st - 3rd weeks: LESSON 12: Conversation: My Family. Grammar: Dative of plural in nouns, adjectives, pronouns and numeral "one". Basic Czech conjunctions.
  • 4th - 8th weeks: LESSON 13: Conversation: Clothing. Grammar: Imperative - command, countermand. Comparison of adjectives and adverbs.
  • 9th - 13th weeks: LESSON 14: Conversation: Leisure Time. Library, Culture. Sports, Tourism. Grammar: Declension of cardinal numerals. Pronouns and adverbs, indefinite and negative, and their declension. Instrumental of singular and plural in nouns, adjectives and pronouns. Conditional.
  • 14th - 15th weeks: LESSON 15: Revision Lesson. Final Test.
Literatura
  • Kolektiv autorek. Czech for beginners : Čeština pro začátečníky. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 210 s. ISBN 80-210-1648-5. info
Metody hodnocení
The tuition is realised in the form of practical courses. The students' presence in these courses is required; two absences are tolerated. The tuition is finished by an end-of-term examination (ETE) consisting of a written and an oral part. Passing the examination is conditioned by proper presence and active participation in practical courses.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Actual information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Foreign Languages Department.
Contact with teachers is provided by the secretary of the department (Komenského nám. 2) on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays from 09.00 to 11.00 hours, on Wednesdays from 12.00 to 14.00 hours; tel.: 549 496 844.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.