VSCJ0484 Čeština pro cizince IV

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 4 kr. kredity B. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marta Severová (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Mgr. Maria Možná (cvičící)
PhDr. Ivana Rešková, Ph.D. (cvičící), Mgr. Jarmila Šafránková (zástupce)
Mgr. Jarmila Šafránková (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Jarmila Šafránková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šafránková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Czech for Foreigners. Syllabus.
  • 1st - 3rd weeks: LESSON 7: Revision Lesson:Conversation: My Family. Getting around Hospital. Grammar: Dative of Singular and Plural in Nouns, Adjectives, Pronouns and Numeral "one". Past Tense. Basic Czech Conjunctions.
  • 4th - 8th weeks: LESSON 8: Conversation: What was I doing yesterday? Shopping. Patients Perceptions of their Hospital Stay. Grammar: Phrases with the Verb in the Conditional. Genitive Case of the Adjectives and Pronouns in Singular.
  • 9th - 13th weeks: LESSON 8: Conversation: Leisure Time. Sports, Tourism. Present Feelings. Sleep Pattern. Diet and Fluids. Grammar: Genitive of Plural in Nouns, Adjectives and Pronouns. Prepositions which take the Genitive. Conditional. Comparison of Adjectives and Adverbs.
  • 14th - 15th weeks: LESSON 1 - 8: Revision Lesson. Conversation: Vision and Hearing. Final Test.
Literatura
  • REMEDIOSOVÁ, H. a E. ČECHOVÁ. Chcete mluvit česky? / Do you want to speak Czech? Textbook 1. A communicative course of contemporary Czech for English speakers (beginning to intermediate level). 5. vyd. Liberec: Harry Putz, 2005. 414 s. ISBN 80-86727-04-1. info
  • Kolektiv autorek. Czech for beginners : Čeština pro začátečníky. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 210 s. ISBN 80-210-1648-5. info
  • GRUNDOVÁ, Dominika. Needs of Patients. Czech-English Phrasebook for Beginners. 2., revid. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 104 s. ISBN 80-86432-86-6. info
  • The first title is obligatory, the other two are recommended.
Metody hodnocení
The tuition is realised in the form of practical courses. The students' presence in these courses is required; two absences are tolerated. The tuition is finished by an end-of-term examination (ETE) consisting of a written and an oral part. Passing the examination is conditioned by proper presence and active participation in practical courses.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Actual information about the subject, consultation hours, etc. is accessible on the notice boards at the Foreign Languages Department. Contact with teachers is provided by the secretary of the department (Komenského nám. 2) on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays from 09.00 to 11.00 hours, on Wednesdays from 12.00 to 14.00 hours; tel.: 549 498 170.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.