VSSP03X Samostatná práce-VL

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
dle zadání. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Hýža, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC (cvičící)
Helena Malenová (cvičící)
MUDr. Martin Man (cvičící)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
Alena Stodůlková (cvičící)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Vyzulová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
Yveta Břenková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Jitka Drncová (pomocník)
Ing. Daniela Kodytková, Ph.D. (pomocník)
Věra Langrová (pomocník)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Anna Petruželková (pomocník)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
MUDr. Roman Svatoň (pomocník)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem projektu je, aby se student seznámil s metodami vědecké práce. Student má být po absolvování předmětu schopen pracovat s odbornou literaturou a vědeckými databazemi, znát zásady přípravy odborné publikace statisticky vyhodnocovat experimentální data nebo plánovat experimenty z výsledků formulovat závěry umět připravit presentaci
Osnova
  • Samostatná práce zahrnuje a) Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném té-matu a zpracování údajů formou přehledové práce
  • nebo b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení vý-sledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace
  • nebo c) Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimen-tů, zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt pre-zentace
  • Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ a přednesená na konferenci SVOČ.
Literatura
  • Náhradní obsah: Anthová, V - Antlová, M. - Kratochvíl, J. - Křivánek, P. - Moravcová, L. Informační výchova (e-learningová osnova v IS). Brno 2008.
Výukové metody
konzultace písemná práce ústní preztentace
Metody hodnocení
Samostatná práce je povinnou součástí studijního plánu posluchačů Všeobecného lékařství. Je zakončena předložením písemně zpracovaného materiálu shrnujícího dosažené výsledky a prezentací výsledků práce na pracovišti, kde byla vypracována, případně ne studentské vědecké konferenci. Po té je ukončena zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Studenti se přihlašují k tématům ze stránky IS MU Osobní administrativa --> Student-->Balík témat-->Samostatné práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.