MFKI1051c Kinezioterapie IV-1 - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Blanka Vlasatíková (cvičící), prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
Po 8:00–11:00 N04903
Předpoklady
MFKI0921c Kinezioterapie III-1-cvič. && MFKI0922c Kinezioterapie III-2-cvič. && MFVL0933 Vnitřní lékařství III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení probíhají na urologické klinice. Jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Kromě použité literatury uvedené v závěru sylabu asistenti využívají odborných vědeckých informací publikovaných v naší i zahraniční literatuře a uplatnují nejnovější vědecké metody kinezioterapie. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u urologicky nemocných. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlémů řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • Léčebná rehabilitace v urologii
 • Včasná rehabilitace po urologických operacích
 • Adenom prostaty
 • Oslabení dna pánevního
 • Inkontinence u muže
 • Inkontinence u ženy
 • Močový systém a infekce
 • Urolitiáza a diferenciální diagnostika vertebropatií
Literatura
 • PAYTON, O. et al. Manual of Physical Therapy. New York : Churchill Livingstone, 1989. 761 s. ISBN 0-443-08499-8.
 • Urologie : obecná a speciální urologie. Edited by Jan Dvořáček. 2. přepr. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 235 s. ISBN 8071847453. info
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
 • Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 213 s. ISBN 80-7169-187-9. info
 • ALKEN, Carl-Erich a Jürgen SÖKELAND. Urologie : Leitfaden für Studium und Praxis. 9. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1983. xiv, 457. ISBN 3133006096. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.