MPIM081 Imunologie

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Miroslava Bučková
Dodavatelské pracoviště: Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 4. 4. Čt 7:30–9:00 N02011
Předpoklady
MPVL0731 Vnitřní lékařství I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí se základy klinické imunologie a alergologie. Základy diagnostiky léčení. Po absolvování tohoto předmětu bude student rozumět základním mechanismům imunitní odpovědi tak, aby mohl pochopit, jak rozvoj poruch imunitního systému vede k různým formám imunopatologických chorob.
Osnova
  • Imunologie a medicína. Historie imunologie. Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny. Rozvoj imunitní reakce. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty B a tvorba protilátek. Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita. Alergické choroby. Výživa a imunita. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby. Imunologická prevence (vakcinace) a terapie. Laboratorní imunologické metody.
Literatura
  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 4. vyd. Praha: Triton, 2009. 316 s. ISBN 9788073872809. info
  • LITZMAN, Jiří, Pavel KUKLÍNEK a Ondřej RYBNÍČEK. Alergologie a klinická imunologie. Brno: IDVPZ, 2001. 144 s. ISBN 80-7013-345-7. info
Výukové metody
Přednáška a aktivní prezentace studentů pod dohledem vyučujícího.
Metody hodnocení
Zápočet po absolvování přednášek. K získání zápočtu je nutná účast na 90% vyučovacích hodin, aktivní účast na výuce i diskusi. Znalosti jsou průběžně kontrolovány ústními dotazy.
Informace učitele
Průběžné informace o studiu jsou vyvěšovány ve vestibulu Ústavu klin. imunologie a alergologie. Kontaktní osoba: MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., tel: 05 4318 3128
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.