MPIM081 Imunologie

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Miroslava Bučková
Rozvrh
Čt 21. 2. až Čt 3. 4. Čt 7:30–9:00 N02011
Předpoklady
MPVL0731 Vnitřní lékařství I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace optometrie)
 • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Pedagogická specializace výživa člověka)
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí se základy klinické imunologie a alergologie. Základy diagnostiky léčení.
Osnova
 • Imunologie a medicína. Historie imunologie.
 • Buňky a orgány imunitního systému.
 • Antigeny. Rozvoj imunitní reakce.
 • Hlavní histokompatibilitní komplex.
 • Lymfocyty B a tvorba protilátek.
 • Imunoglobuliny.
 • Lymfocyty T a celulární imunita.
 • Buněčná cytotoxicita. Cytokiny.
 • Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita.
 • Vrozená imunita.
 • Alergické choroby. Výživa a imunita.
 • Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby.
 • Imunologická prevence (vakcinace) a terapie.
 • Laboratorní imunologické metody.
Literatura
 • Hořejší V, Bartůňková J: Základy imunologie, Triton, 1998
 • Abbas AK, Lichtman AH: Basic Immunology. II nd ed. Saunders, Philadelphia 2004
 • Litzman J, Petřek M, Thon V: Vyšetřovací metody v klinické imunologii LF MU Brno, 1998
Metody hodnocení
Zápočet po absolvování přednášek
Informace učitele
Průběžné informace o studiu jsou vyvěšovány ve vestibulu Ústavu klin. imunologie a alergologie.
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. J. Lokaj, CSc., tel: 05 4318 3125
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.