MFKI0842c Kinezioterapie II-2 - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Sedláková (cvičící)
Hana Klímová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:45–10:20 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
MFKI074p Kinezioterapie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u chirurgických a traumatologických diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlému řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • Traumatologická postižení hlezna a nohy a možnosti léčby
 • Poranění měkkých struktur kolenního kloubu a možnosti fyzioterapie při jejich léčbě
 • Úrazová poškození proximálního konce femoru, jejich léčba, fyzioterapeutické postupy
 • Úrazová problematika loketního kloubu
 • Bolestivé rameno a možnost fyzioterapie
 • Fyzioterapie při Morbus Bechtěrev
 • Možnosti fyzioterapie po operacích v oblasti hrudní
 • Revmatoidní artritis, možnosti fyzioterapeutických vstupů v jednotlivých stádiích choroby
 • Využití fyzioterapie v komplexní léčbě úrazových postižení ramenního pletence
 • Možnosti fyzioterapie u nemocných po břišních operacích
 • Amputace dolních končetin - kinezopatologiecké vztahy, fyzioterapeutické vstupy včetně intervence protetické, sociální problematika
 • Úrazy krční páteře a jejich ošetření, zásady fyzioterapie při konzervativní či chirurgické léčbě a komplikacích
 • Využití fyzioterapeutických postupů v traumatologii (obecně), možnosti ovlivnění komplikací u traumat, fyzikální terapie
 • Vertebrogenní algický syndrom cervikální
 • Vertebrogenní algický syndrom lumbální
 • Úrazová postižení zápěstí a ruky
 • Poranění kostí v oblasti kolenního kloubu a jejich rehabilitace
 • Úrazy thorakolumbální páteře, jejich léčba a rehabilitace
 • Polytraumata
 • Fraktura krčku femuru a kinezioterapie
 • Problematika úrazů patní kosti
Literatura
 • MÜLLER, I. – MÜLLEROVÁ, B. Léčebná tělesná výchova v chirurgii, traumatologii a ortopedii. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1992.
 • MÜLLER, I. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993.
 • LEWIT, K. Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, 1990. 427 s. ISBN 80-7030-096-5.
 • KOUDELA, Karel. Ortopedická traumatologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 147 s. ISBN 8024603926. info
 • STAFFA, Robert a Jindřich LEYPOLD. Cévní poranění. In Kolektiv autorů Univerzitního traumatologického centra. Učební texty z traumatologie - skripta (pro posluchače lékařské fakulty MU). 1., recenzováno. Brno: MU, 2001. URL info
 • CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. první. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 186 s. ISBN 80-7013-341-4. info
 • EIS, Emil a František KŘIVÁNEK. Ortopedie, traumatologie a ortopedická protetika : [učebnice pro střední zdravotnické školy, obor rehabilitačních pracovníků]. 2. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 382 s. : i. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.