aZLHE0221c Histologie a embryologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ivana Baltasová (cvičící)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (cvičící)
MUDr. Jana Dumková, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (cvičící)
Mgr. Hana Kotasová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Mecová (cvičící)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav histologie a embryologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aZLHE0221c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
aZLHE0221c/41: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( aZLAN0131s Anatomie I - seminář || ZLAN0131s Anatomie I - seminář ) && ( aZC011 Zacházení s chemickými látkami || ZC011 Zacházení s chemickými látkami )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1)vysvětlit postup zpracování tkání pro účely světelné a elektronové mikroskopie; 2)správně interpretovat stavbu a funkci buňky, orientovat se ve stavbě a funkci pojivových tkání, základních charakteristikách epitelové tkáně, rozdílech ve stavbě jednotlivých typů svalové tkáně a stavbě a funkci nervové tkáně; 3) identifikovat jednotlivé tkáně v histologických řezech; 4) popsat mikroskopickou stavbu některých orgánů lidského těla a vysvětlit vzájemné vztahy mezi tkáněmi v rámci orgánů; 5) orientovat se v histologických preparátech a identifikovat v nich jednotlivé struktury; 6) popsat vývoj gamet a vysvětlit princip meiózy a regulace gametogeneze; 7)správně popsat časný vývoj embrya a vysvětlit vývoj a význam přídatných embryonálních struktur; 8) charakterizovat jednotlivé fáze prenatálního vývoje člověka. období embryonálního vývoje.
Osnova
 • 1. Poslání praktických cvičení, organizace práce a studijní pomůcky. Úvod do histologických vyšetřovacích metod. Přehled způsobů přípravy buněk a tkání pro pozorování ve světelném a elektronovém mikroskopu. Vyšetřování tvrdých tkání v histologii. (Výklad a film).
 • 2. Cytologie. Ultrastruktura buněčného jádra (interfáze a mitóza) a buněčných organel I (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy, peroxisomy, centriol). Buněčné inkluze. Buněčný povrch a spoje mezi buňkami. Pomůcky: Atlas elektronově mikroskopických snímků.
 • 3. Složení krve: Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. Pomůcky: Nátěr z periferní krve člověka. Krvetvorba (hemopoeza): Vývoj erytrocytů. Vývoj leukocytů. Kostní dřeň a další hemopoetické orgány. Pomůcky: Nátěr z kostní dřeně člověka.
 • 4. Obecná histologie. Demonstrace výsledků barvení struktur pomocí základních metod /hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ) a azan (azokarmín-anilinová modř-oranž G)/. Zásady správného mikroskopování a nejčastější chyby.
 • 5. Tkáň epitelová: Přehled povrchových (krycích) epitelů. Preparáty: Ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra. Žlázový epitel - příklady. Resorpční a respirační epitel, smyslový epitel. Preparáty: Intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis, papilla vallata (chuťové pohárky).
 • 6. Tkáň pojivová I: Přehled vaziv. Preparáty: Funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta. Chrupavková a kostní tkáň stavba a výskyt. Osifikace kostní tkáně. Preparáty: Trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace.
 • 7. Tkáň svalová hladká, kosterní a srdeční. Mechanismus svalového stahu. Preparáty: Apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhain).
 • 8. Tkáň nervová: Neuron, výběžky a telodendrie. Neuroglie. Preparáty: Cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv, motorická ploténka.
 • 9. Mikroskopická anatomie a embryologie.
 • Přehled stavby srdečně cévní soustavy: srdce, tepny a žíly, vlásečnice. Preparáty: Myokard, arterie a véna, aorta, vena cava. EM atlas: Typy vlásečnic.
 • 10. Přehled stavby lymfatických orgánů. Preparáty: Thymus, lymphonodus, lien, tonsillae (palatina et lingualis).
 • 11. Přehled stavby dýchacího systému. Preparáty: Concha nasi, epiglottis, larynx, trachea, pulmo.
Literatura
  doporučená literatura
 • MESCHER, Anthony L. Junqueira's basic histology : text and atlas. 13th ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2013. xi, 544. ISBN 9781259072321. info
  neurčeno
 • EROSCHENKO, Victor P. a Mariano S. H. di. FIORE. Di Fiore's atlas of histology with functional correlations. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008. xvii, 532. ISBN 9781608314928. info
Výukové metody
In the course students observe histological slides and electron micrographs in microscopic hall.
Metody hodnocení
Testing of knowledge: Student must prove sufficient level of knowledge by written test examination. Each student completes 5 partial tests during semester. Tests are evaluated by point for correct answer. More than half number of correct answers (points) is evaluated as "YES". All of these tests must be successful. In case of failure, only 1 resit is possible. There is condition 4 from 4 (ie. 4 YES / 4 regular tests) or 4 from 5 (ie. 3 YES / 4 regular tests + 1 YES / 1 resit). If student does not fulfill this condition, credit test follows in the relevant exam period. This test covers all topics studied during semester. In case of failure in credit test, credit will not be given and student must enroll the course again.
Conditions for obtaining credit: 1. Attendance at all practical exercises (100% participation, all absences must be regularly excused (in IS) and substituted).
2. Successful completion of all tests.
3. Submission of all protocols (correctly completed forms of protocols signed by teacher).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/histol/vyukac.htm
Veškeré informace o výuce jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsce před mikroskopickým sálem a webových stránkách Ústavu http://www.med.muni.cz/histology/education.
Information about HE teaching is available on the Department poster in front of the Microscopic Hall and on the web site http://www.med.muni.cz/histology/education.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.