MNVD081p Výživa dětí I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N04005
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výživa je považována za jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňující fyziologické procesy ve zdraví a v nemoci, to platí i o výživě dětského věku, kde poznatky se rychle vyvíjejí. Předmět bude zaměřen na současné znalosti a názory na výživu zdravého i nemocného dítěte. Po absolvování předmětu bude student schopen na základě nabytých znalostí stanovit nutriční diagnózu,cíle a jejich řešení, hodnocení,včetně edukace dětského pacienta , rovněž použije tyto informaci v rámci prevence, kde výživa v dětském věku hraje důležitou úlohu.
Osnova
  • 1.Hodnocení stavu růstu a stavu výživy 2.Výživa ženy během těhotenství a kojení 3.Kojení 4.Výživa dětí s nízkou porodní hmotností 5.Výživa v kojeneckém věku 6.Výživa batolete a dítěte předškolního věku 7.Výživa dítěte školního věku a adolescenci 8.Alternativní výživa v dětském věku 10.Funkční potraviny ve výživě dětí 11.Výživa a riziko kardiovaskulárních onemocnění 12.Potravinové alergie 13.Výživa u jaterních onemocnění 14.Výživa u onemocnění pankreatu 15.Ditě s diabetem 16.Výživa u cystické fibrózy 17.Výživa dětí s onemocněním ledvin a vývodných cest močových 18.Výživa u arteriální hypertenze 19.Výživa u malabsorpčního syndromu (Laktázová deficiente, celiakie) 20.Výživa u dědičných poruch metabolismu 21.Výživa dětí a adolescentů s dyslipidémií 22.Enterální výživa 23.Parenterální výživa 24.Perorální dehydratace a realimentace při průjmových onemocněních
Literatura
  • SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 381 s. ISBN 9788024722566. info
  • PAŘÍZKOVÁ, Jana a Lidka LISÁ. Obezita v dětství a dospívání : terapie a prevence. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 239 s. ISBN 9788024614274. info
  • HENDRICKS, Kristy M. a Christopher DUGGAN. Manual of pediatric nutrition. 4th ed. Lewiston, NY: BC Decker, 2005. 850 p. ISBN 1550093088. info
  • KUDLOVÁ, Eva a Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
  • ŠAMÁNEK, Milan a Zuzana URBANOVÁ. Prevence aterosklerózy v dětském věku. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 235 s. ISBN 8072622293. info
  • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.