aBFVL0422 Vnitřní lékařství včetně revmatologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12:10–13:50 N01008
Předpoklady
aBFVL0321 Vnitřní lék.vč. revmatologie I && aBFFZ031 Fyziologie těl. zátěže
Splnění všech prerekvitit a zkoušek za 1. ročník a zápočet za zimní semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vnitřní lékařství je základním medicinským oborem.Charakteristickým rysem vnitřního lékařství je jeho integrační a koordinační funkce. Umožňuje širší přehled o základních vyšetřovacích metodách, klinických příznacích a průběhu onemocnění. Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění.
Osnova
 •  Onemocnění dýchacího systému
 •  Asthma bronchiale
 •  Nádory plic a mediasitna
 •  Tuberkulóza plic, mykobakteriózy
 •  Záněty plic
 •  Onemocnění hypofýzy
 •  Onemocnění štítné žlázya příštitných tělísek
 •  Onemocnění nadledvin
 •  Diabetes mellitus I. typu
 •  Diabetes mellitus 2. typu
 •  Pozdní komplikace diabetu
 •  Akutní komplikace diabetu
 •  Revmatoidní artritida
 •  Systémová onemocnění pojiva
 •  Systémový lupus erytematodes
 •  Reaktivní artritidy
 •  Primární, sekundární dna
 •  Osteoarthrosa
 •  Seronegat. spondarthritidy
 •  Osteoporosa, osteomalacie
 •  Mimokloubní revmatismy
 • Zátěžová funkční diagnostika
 •  Reakce a adaptace na tělesnou zátěž
 •  Zátěžové testy
 •  Základy pohybové léčby a její preskripce
Literatura
  povinná literatura
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  neurčeno
 • Blaha M. a kolektiv. Vnitřní lékařství II. díl. Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče. Díl I., II. IDVPZ Brno, 1999
 • ZELENKOVÁ, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
 • BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství 1. díl. In učebnice. Brno 1997: LF MU Brno, 1997. s. 259. ISBN 80-7013-256-6. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.