BLKKH0411c Klinická hematologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
10. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
RNDr. Ludmila Bourková (cvičící)
RNDr. Jiřina Zavřelová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 13:00–14:40 N04128, Pá 17. 5. 14:00–16:30 N04128, Po 3. 6. 16:00–17:40 N04128, Čt 6. 6. 12:00–14:30 N04128
Předpoklady
BLKMB011p Molek. a buněč.biologie - př.
Základní principy laboratorní práce. Fyziologie a patofyziologie člověka týkající se krvetvorby, složení krve, krevních buněk a srážení krve a hemostázy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět se soustředí na problém využití krve a jiných krvetvorných tkání ke stanovení diagnózy krevních chorob či chorob provázených změnami v hematologických laboratorních parametrech. Studenti obdrží základní technické informace pro provádění účinné laboratorní práce v hematologii. Po ukončení praxe budou studenti schopni samostatné práce jako zdravotní laboranti a budou provádět laboratorní testy včetně jejich interpretace k vytvoření hematologické diagnózy.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- zhotovit nátěr periferní krve a kostní dřeně a pripravit mikroskopický preparát k hodnocení;
-připravit a provést základní koagulační testy
Osnova
 • Odběry krve, preanalytické principy v hemostazeologii.
 • Rutinní a specializovaná koagulační vyšetření, vybavení koagulační laboratoře. Interpretace výsledků.
 • Testování funkcí krevních destiček. Měření efektu protidestičkové léčby.
 • Krevní obraz, základní principy vyšetření na analyzátoru krvinek.
 • Nátěry periferní krve. Rozpočet leukocytů. Morfologie buněk periferní krve, fyziologické nálezy a hlavní patologické odchylky.
 • Nátěry kostní dřeně, rozpočet dřeňových buněk. Fyziologie hlavních hemopoetických řad. Nálezy u různých onemocnění kostní dřeně.
 • Cytochemie periferní krve a kostní dřeně.
Literatura
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006. 304 s. ISBN 8086682021. info
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie hemostázy. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004. 237 s. ISBN 808668203X. info
 • PECKA, Miroslav. Přehled laboratorní hematologie. Bílá krevní řada, krevní destičky. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1996. 132 s. ISBN 8085824434. info
 • Přehled laboratorní hematologie 1 :Krvetvorba. Červená krevní řada. Edited by Miroslav Pecka. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1995. 141 s. ISBN 80-85824-28-0. info
Výukové metody
Studenti jsou nejprve seznámeni s principy laboratorní práce podle jednotlivých metod. Následuje jejich praktické provedení a interpretace nálezů. K provedené praktické činnosti je vypracován laboratorní protokol.
Metody hodnocení
Účast studentů na praktickém cvičení je povinná. Praktika jsou ukončena zápočtem. Zápočet je udělen na základě předložení laboratorních protokolů a dle výsledku testu. Ten zahrnuje pět otázek z morfologie a pět otázek z hemostazeologie. K udělení zápočtu je zapotřebí tři správné odpovědi v morfologii a tři v problematice hemostázy.
Další komentáře
Studijní materiály
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.