BLKKH0411c Klinická hematologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
10. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
RNDr. Ludmila Bourková (cvičící)
Mgr. Marie Prudková (cvičící)
Mgr. Andrea Schneiderová (cvičící)
RNDr. Jiřina Zavřelová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BLKMB011p Molek. a buněč.biologie - př.
Základní principy laboratorní práce. Fyziologie a patofyziologie člověka týkající se krvetvorby, složení krve, krevních buněk a srážení krve a hemostázy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět se soustředí na problém využití krve a jiných krvetvorných tkání ke stanovení diagnózy krevních chorob či chorob provázených změnami v hematologických laboratorních parametrech. Studenti obdrží základní technické informace pro provádění účinné laboratorní práce v hematologii. Po ukončení praxe budou studenti schopni samostatné práce jako zdravotní laboranti a budou provádět laboratorní testy včetně jejich interpretace k vytvoření hematologické diagnózy.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- zhotovit nátěr periferní krve a kostní dřeně a pripravit mikroskopický preparát k hodnocení;
-připravit a provést základní koagulační testy
Osnova
 • Odběry krve, preanalytické principy v hemostazeologii.
 • Rutinní a specializovaná koagulační vyšetření, vybavení koagulační laboratoře. Interpretace výsledků.
 • Testování funkcí krevních destiček. Měření efektu protidestičkové léčby.
 • Krevní obraz, základní principy vyšetření na analyzátoru krvinek.
 • Nátěry periferní krve. Rozpočet leukocytů. Morfologie buněk periferní krve, fyziologické nálezy a hlavní patologické odchylky.
 • Nátěry kostní dřeně, rozpočet dřeňových buněk. Fyziologie hlavních hemopoetických řad. Nálezy u různých onemocnění kostní dřeně.
 • Cytochemie periferní krve a kostní dřeně.
Literatura
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006. 304 s. ISBN 8086682021. info
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie hemostázy. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004. 237 s. ISBN 808668203X. info
 • PECKA, Miroslav. Přehled laboratorní hematologie. Bílá krevní řada, krevní destičky. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1996. 132 s. ISBN 8085824434. info
 • Přehled laboratorní hematologie 1 :Krvetvorba. Červená krevní řada. Edited by Miroslav Pecka. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1995. 141 s. ISBN 80-85824-28-0. info
Výukové metody
Studenti jsou nejprve seznámeni s principy laboratorní práce podle jednotlivých metod. Následuje jejich praktické provedení a interpretace nálezů. K provedené praktické činnosti je vypracován laboratorní protokol.
Metody hodnocení
Účast studentů na praktickém cvičení je povinná. Praktika jsou ukončena zápočtem. Zápočet je udělen na základě předložení laboratorních protokolů a dle výsledku testu. Ten zahrnuje pět otázek z morfologie a pět otázek z hemostazeologie. K udělení zápočtu je zapotřebí tři správné odpovědi v morfologii a tři v problematice hemostázy.
Další komentáře
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BLKKH0411c