BSBP0622 Propedeutika bakalářské práce III - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/6.7/0. 100. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSBP0521x Proped. bak. práce II-praxe && BSBP0521s Propedeutika bak. práce II
český
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnou informace ke zpracování bakalářské práce - Student bude schopen statisticky zpracovat získaná data. - Student bude schopen data analyzovat a komentovat - Student bude schopen formulovat závěry - Student bude informován o nejčastějších chybách v bakalářské práci - Student bude znát průběh obhajoby bakalářské práce - Student bude informován o průběhu státní závěrečné zkoušky
Osnova
 • Statistické zpracování dat.
 • Tabulky, grafy.
 • Analýza získaných dat.
 • Příprava diskuse.
 • Formulace závěrů.
 • Průběh obhajoby bakalářské práce.
 • Průběh státní závěrečné zkoušky.
Literatura
 • KYASOVÁ, Miroslava, Zdena MIKŠOVÁ, Alena TESAŘOVÁ a Marie HERMANOVÁ. Metodika k přípravě absolventské práce při ukončení studia na vyšších zdravotnických školách. 1. vyd. Brno: IDV PZ, 2000. 37 s. info
 • NĚMEJC, Jiří. Metodika zpracování a úprava diplomových prací. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 53 s. ISBN 80-7082-632-0. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2451-3. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva a Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
 • MICHALÍK, Petr, Zdeněk ROUB a Václav VRBÍK. Zpracování diplomové práce na počítači. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 1999. 59 s. ISBN 80-7082-581-2. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
 • KOMENDA, Stanislav. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 2. změněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 113 s. ISBN 8070676671. info
Výukové metody
- přednášky - skupinová diskuse - semináře - domácí příprava
Metody hodnocení
Odevzdání bakalářské práce ve stanoveném termínu. Státní závěrečná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.