BSOT062p Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (přednášející), MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (zástupce)
Eva Podborská (pomocník)
Bc. Ing. Martina Zatloukalová (pomocník)
Garance
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Daniela Hoffmannová
Dodavatelské pracoviště: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 14:00–15:40 KOM 410, Čt 27. 2. 14:00–15:40 KOM 410, Čt 5. 3. 14:00–15:40 KOM 410, Čt 12. 3. 14:00–15:40 KOM 410, Čt 19. 3. 14:00–15:40 KOM 410, Čt 26. 3. 14:00–15:40 KOM 410, Čt 2. 4. 14:00–15:40 KOM 410
Předpoklady
BSKP021p Klinická propedeutika - před. && BSKP021c Klinická propedeutika - praxe || BSKP021x Klinická propedeutika - praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky otorinolaryngologie je seznámit studenty s aplikovanou anatomií hlavy a krku, naučit je základy diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby chorob ušních nosních a krčních a ošetřovatelské péči o tyto nemocné
Osnova
  • Charakteristika a význam oboru. Význam ošetřovatelské péče v otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Specifika ošetřování pacientů v ORL. Základní symptomatologie, diagnostika a léčba onemocnění ucha a kosti spánkové.Zvláštnosti ošetřovatelské péče u pacientů s otologickými problémy, peri- a pooperační péče. Choroby nosu a vedlejších nosních dutin. Epistaxe a úrazy obličeje. První pomoc a ošetřování pacientů po úrazech obličeje a rinochirurgických výkonech. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienty s epistaxí. Oční a nitrolební komplikace při onemocněních paranazálních dutin, časná identifikace a řešení. Choroby hltanu a dutiny ústní - symptomatologie, diagnostika a léčba. Specifika ošetřovatelského procesu. Onemocnění hrtanu a průdušnice. Endoskopie v otorhinolaryngologii. Příprava nemocných a základy péče o pacienty po endoskopických výkonech. Základní chirurgické výkony v ORL. Předoperační, perioperační a pooperační péče. Hlavní specifika při ošetřování pacientů po otorhinolaryngologických operacích. Pooperační komplikace a jejich řešení. Dětská otorhinolaryngologie. Nejčastější ORL onemocnění v dětském věku, odlišnosti od dospělých. Chirurgické výkony v dětské otorhinolaryngologii. Život ohrožující stavy v dětském věku. Diferenciální diagnostika akutní laryngitidy a epiglotitidy. Ošetřovatelské postupy v ORL u dětí. Onkologie v otorhinolaryngologii. Nejčastější nádory hlavy a krku, jejich symptomatologie, diagnostika a léčba. Zvláštnosti v ošetřovatelství u pacientů s nádory hlavy a krku. Péče o pacienty s tracheostomií. Sociální aspekty onkologických onemocnění hlavy a krku. Náhlé a neodkladné stavy v otorhinolaryngologii. První pomoc u úrazů hlavy a krku. Akutní obstrukce dýchacích cest, její příčiny a projevy. Možnosti zajištění dýchacích cest při akutním dušení. Intubace, koniotomie, tracheostomie. Indikace a provedení, význam jednotlivých výkonů v rámci laické i odborné první pomoci. Péče o pacienty s intubací a tracheostomií. Pomůcky k intubaci a tracheostomii, druhy kanyl. Komplexní ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty. Význam edukace pacienta a rodiny.
Literatura
  • ŠLAPÁK, Ivo a Pavla FLORIÁNOVÁ. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. 1. vyd. Brno: Paido, 1999. 85 s. ISBN 8085931672. info
  • Základy otorhinolaryngologie. Edited by Karel Čada - Jiří Hubáček - Ivo Šlapák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 191 s., ob. ISBN 80-210-0558-0. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, písemný závěrečný test
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.