BZFY0222p Fyzologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 28. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 22. 5. Po 7:00–8:40 B11/114, kromě Po 30. 3., kromě Po 20. 4., kromě Po 27. 4., kromě Po 4. 5., kromě Po 11. 5.
Předpoklady
BZFY0121p Fyziologie I - přednáška
BZFY0121p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je vysvětlit jak funguje lidský organismus, od molekulárních interakcí po orgánové systémy a jejich regulace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie na úrovni svého studijního zaměření bude student schopen ;
- popsat základní funkce lidského těla – od buňky, jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku ;
- vysvětlit základní typy regulací probíhající v lidském organismu ;
- určit základní číselné parametry zdravého dospělého člověka;
- aplikovat základní fyziologické principy do klinické problematiky svého oboru
Osnova
 • Regulace příjmu potravy. Metody měření metabolismu; Srdce (morfologie, funkce, převodní systém srdeční). Srdeční cyklus; Elektrokardiografie. Vyšetřovací metody v kardiologii; Fyziologie krevního oběhu. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů; Ledviny (morfologie, funkce jednotlivých oddílů, endokrinní funkce). Protiproudový systém ledvin, funkční zkoušky ledvin. Složení tělesných tekutin, acidobazická rovnováha; Obecné principy regulací (humorální, nervová). Žlázy s vnitřní sekrecí - přehled. Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie. Hormony štítné žlázy. Stres. Fyziologie reprodukce; Fyziologie dětského věku a stáří.
Literatura
  povinná literatura
 • WARD, Jeremy P. T. a R. W. A. LINDEN. Základy fyziologie. První české vydání. Praha: Galén, 2010. 164 stran. ISBN 9788072626670. info
  doporučená literatura
 • MOUREK, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024739182. info
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • WILHELM, Zdeněk. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. Vydavatelství MU v Brně. Brno - Kraví Hora: Vydavatelství MU , Brno-Kraví Hora, 2002. 116 s. ISBN 80-210-2837-8. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • BORON, Walter F. a Emile L. BOULPAEP. Medical physiology. Third edition. Philadelphia: Elsevier, 2017. xii, 1297. ISBN 9781455743773. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Student si u ústní zkoušky náhodně vybere 3 otázky, které zodpoví po 15 minutové přípravě. Aby student úspěšně složil závěrečnou zkoušku, nesmí být žádná ze tří otázek hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a v IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.