MNOL101c Výživa při onemocnění ledvin a močových cest - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Olga Mengerová (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
MUDr. Marta Nedbálková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleksandra Nikolić (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Mgr. Martin Krobot (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 10:00–12:55 A21/107
Předpoklady
MNDB0922p Diabetologie II - př. && MNAF081p Aplikovaná farmakologie-p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnutí stávajících poznatků v problematice metabolismu a výživy v nefrologii a seznámení se s efektivními nutričními léčebnými postupy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základními principy anatomického a funkčního uspořádání ledvin a močových cest. Student bude schopen stanovit individuální nutriční potřebu u pacientů s onemocněním ledvin a močových cest a některé specializované postupy nutriční péče.
Osnova
  • 1.Základní fyziologické a metabolické funkce ledvin 2.Poruchy metabolismu u onemocnění ledvin a močových cest 3.Etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, komplikace a prevence u akutního selhávání ledvin, chronických chorob ledvin, infekčních a imunologický zánětů ledvin, zánětů močových cest, kamenů ledvinových i močových 4.Nutriční postupy a opatření při jednotlivých renálních onemocněních, onemocněních močový cest a při dně 5.Nutriční postupy ve stadiu 1 – 3 chronického onemocnění ledvin 6.Nutriční postupy ve stadiu 4 – 5 chronického onemocnění ledvin 7.Výživová opatření po transplantaci ledvin 8. Kazuistiky
Literatura
  • International dietetics and nutrition terminology (IDNT) reference manual : standardized language for the nutrition care process. 4th ed. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics, 2013. iv, 427. ISBN 9780880914673. info
  • TEPLAN, Vladimír a Olga MENGEROVÁ. Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin a močových cest. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 353 s. ISBN 9788020422088. info
  • HRUBÝ, Milan a Olga MENGEROVÁ. Dieta u chronických onemocnění ledvin. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2010. 148 s. ISBN 9788087250075. info
  • HRUBÝ, Milan a Olga MENGEROVÁ. Výživa při pravidelném dialyzačním léčení. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2009. 118 s. ISBN 9788087250068. info
  • TEPLAN, Vladimír a Olga MENGEROVÁ. Choroby ledvin a močových cest : dieta a rady lékaře. 2. vyd. Čestlice: MEDICA PUBLISHING - Pavla Momčilová, 2005. 173 S. ISBN 8085936518. info
Výukové metody
cvičení- kazuistiky, seminární práce - prezentace
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
100% účast
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.